Valberedning inför årsstämma 2016

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 3 juni 2016

Valberedning inför årsstämma 2016

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts:

  • Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group samt större aktieägare
  • Erik Selin, representerar Chirp AB
  • Erik Fischbeck, representerar Erro Holding AB
  • Jonas Nordlund, representerar sig själv
  • Gert Nordin, representerar sig själv

 

Gert Nordin valdes till ordförande i valberedningen.

 

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2015. Valberedningen representerar tillsammans ca 47,3 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com .

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta genom e-post till lennart.sparud@hexatronic.se (rubricera "Till Valberedningen").

 

Hisings Backa 3 juni 2016

Vid eventuella frågor kontakta

 

Göran Nordlund

Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)

Tel: 070-433 13 20

 

 

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom® . Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com .

Valberedning inför årsstämma 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hexatronic Group AB via GlobeNewswire

HUG#2017876