NTS ASA : Harry Bøe overtar som adm. dir. i NTS ASA

Styret i NTS ASA har besluttet å ansette Harry Bøe (50) i stillingen som adm. direktør i NTS ASA. Bøe etterfølger Espen Ledang som sa opp i mai, jfr. børsmelding 11.05.16. Harry Bøe er i dag adm. direktør i datterselskapet Norsk Fisketransport, og Bøe vil etter endringen bekle begge rollene.

- Jeg er glad for den tilliten styret har vist meg, og ser fram til å ta NTS-konsernet videre i den strategiske retning som er lagt, sier Harry Bøe.

Styreleder Roger Granheim sier i en kommentar: - Styret er glad for at Harry Bøe tar utfordringen med å lede NTS-konsernet framover. Parallelt med at Harry Bøe overtar lederrollen vil vi gjøre en del organisasjonsmessige tilpasninger som medfører at administrasjonen i morselskapet blir styrket. Disse justeringene forventes å gi konsernledelsen en mer rasjonell arbeidsform.

Endringen av adm. direktør vil skje med virkning fra og med 1. september 2016.

NTS ASA
Namsos, 7. juni 2016

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Espen Ledang, +47 481 23 339
Harry Bøe, +47 908 78 071

 
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NTS ASA via GlobeNewswire

HUG#2018666