Fingerprint Cards lanserar touchsensor för lågkostnadssegmentet

Fingerprint Cards (FPC) lanserar FPC1028, en touchsensor som är framtagen för att möjliggöra integration av touchsensorer i lågkostnadssegmentet för smartphonemarknaden.

Som tidigare kommunicerats uppskattar FPC att FPC:s adresserbara marknad för fingeravtryckssensorer kommer att uppgå till cirka 600 miljoner enheter under 2016, för att växa till drygt en miljard enheter i 2017. FPC:s adresserbara marknad exkluderar Apple men inkluderar övriga smartphonetillverkare globalt samt övriga marknadssegment som till exempel smarta kort. Tillväxten i antal enheter 2017 förväntas uppnås genom att touchsensorer kan integreras i lågkostnadssegmentet för smartphones, som av Strategy Analytics beräknas uppgå till drygt 500 miljoner enheter. Detta motsvarar cirka 30 procent av den totala smartphonemarknaden.

FPC1028 lanseras av FPC i syfte att göra det möjligt för smartphonetillverkare att integrera en touchsensor med utmärkt prestanda för säker och enkel användarverifiering i lågkostnadssegmentet. FPC1028 är därför FPC:s mest kostnadseffektiva lösning som erbjuds smartphonetillverkare. Den lägre tillverkningskostnaden härrör från minskad sensoryta samt från den totala systemlösningen som bidragit till minskade kostnader för att integrera touchsensorn i en fingeravtryckssensormodul.

Jörgen Lantto, VD på FPC, kommenterar: "FPC1028 är en banbrytande touchsensor som vi tror kommer att bidra till kraftigt ökad penetration av fingeravtryckssensorer i smartphones under 2017, med hänsyn taget till dess kostnadseffektiva design. Smartphonetillverkare kommer nu att kunna erbjuda konsumenten enkel och säker biometrisk verifiering i samtliga smartphonemodeller inom kundens produktportfölj. På samma sätt som övriga FPC OneTouch® touchsensorer erbjuder FPC1028 industrins bästa bildkvalitet, högsta robusthet samt lägsta strömförbrukning, vilket gör att smartphonetillverkare med hjälp av FPC1028 kan säkerställa en utmärkt användarupplevelse även i smartphones för lågkostnadssegmentet" fortsätter Jörgen Lantto.

FPC1028 har genomgått omfattande test och verifiering och prototyper finns tillgängliga för smartphonetillverkare i samarbete med ledande modultillverkare. Full kvalificering av FPC1028 är planerad för andra halvåret 2016 och de första kommersiella lanseringarna av smartphones där FPC1028 finns integrerad förväntas ske under slutet av 2016 eller tidigt 2017. 


För mer information kontakta:
Jörgen Lantto VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPCs teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2016, klockan 08.00 

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2021663