KBC Groep: Sterke halfjaarwinst van 1,1 miljard euro. Uitkering interimdividend van 1 euro in november.

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 11 augustus (07.00 a.m. CEST)

KBC Groep: Sterke halfjaarwinst van 1,1 miljard euro. Uitkering interimdividend van 1 euro in november.

In een klimaat van aanhoudend lage rentevoeten, matige economische groei in België en stevigere groei in Centraal-Europa, boekte KBC een sterke nettowinst van 721 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2016, meer dan de 392 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en ook meer dan de 666 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015. Onze krediet- en depositovolumes bleven ook in het tweede kwartaal toenemen, een bewijs van het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Ons resultaat is het gevolg van goede opbrengsten in onze traditionele bedrijfsactiviteiten, gelijkblijvende bedrijfskosten (de bankenheffingen buiten beschouwing gelaten) en een nog altijd erg laag niveau van waardeverminderingen op kredieten. Het werd ook opgetrokken door het eenmalige positieve effect van onze verkoop van Visa Europe-aandelen. Met inbegrip van de nettowinst van 392 miljoen euro van het eerste kwartaal bedraagt ons resultaat voor de eerste zes maanden van het jaar 1 113 miljoen euro, tegenover 1 176 miljoen euro voor dezelfde periode vorig jaar. De resultaten gingen gepaard met sterke fundamentals inzake onze solvabiliteit en liquiditeitspositie. De Raad van Bestuur keurde ook een nieuw dividendbeleid voor KBC Groep goed. Vanaf dit jaar, en behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, zal KBC elk jaar een interim dividend van 1 euro per aandeel uitkeren in de maand november van het boekhoudkundig jaar en daarnaast een finaal dividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Het interim dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend. Het bestaande beleid waarbij we een totaal dividend (en additional tier 1- coupon) van minstens 50% van de jaarlijkse geconsolideerde winst uitkeren, wordt voortgezet. Het interim dividend van 1 euro per aandeel voor boekjaar 2016 zal op 18 november 2016 worden betaald.

Financiële hoofdlijnen van het tweede kwartaal van 2016, in vergelijking met het vorige kwartaal:

  • In onze kernmarkten en kernactiviteiten deden zowel ons bank- als ons verzekeringsbedrijf het goed.
  • Ons kredietvolume steeg in België (+1%), Tsjechië (+2%), Slowakije (+3%) en Bulgarije (+3%) en de klantendeposito's namen verder toe in alle landen waar we aanwezig zijn: België (+5%), Tsjechië (+3%), Slowakije (+4%), Hongarije (+4%), Bulgarije (+1%) en Ierland (+2%).
  • Onze nettorente-inkomsten bleven min of meer gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal. De negatieve invloed van de lage rentevoeten werd gecompenseerd door positieve elementen, zoals een stijging van zowel het volume op zichtrekeningen als het kredietvolume, lagere financieringskosten en renteverlagingen op spaarrekeningen. De nettorentemarge van de groep daalde licht ten opzichte van het vorige kwartaal, van 1,96% naar 1,94%, door lagere herbeleggingsrentes en druk op de commerciële marges.
  • De premie-inkomsten van onze schadeverzekeringsproducten stegen 2%, maar de schadeclaims stegen sterker (met 6%) door het barre weer en de overstromingen in België en Tsjechië. Onze gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen bedroeg 95% year-to-date .
  • Het totale beheerde vermogen bedroeg 207 miljard euro. Dat was ruwweg hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal, omdat de beperkte netto-uitstroom van activa werd gecompenseerd door een kleine koersstijging. Na de daling in het eerste kwartaal gingen onze nettoprovisie-inkomsten opnieuw omhoog (met 4%), vooral dankzij hogere beheersvergoedingen voor beleggingsfondsen en hogere kredietvergoedingen.
  • De verkoop van onze Visa Europe-aandelen zorgde voor een eenmalige extra opbrengst van 99 miljoen euro (voor belastingen), of 84 miljoen euro (na belastingen).
  • De kosten bedroegen 904 miljoen euro, een daling met 24% omdat het overgrote deel van de bankenheffingen werd geboekt in het eerste kwartaal van het jaar. Laten we die heffingen buiten beschouwing, dan bleven de kosten gelijk tegenover het vorige kwartaal. De year-to-date kosten-inkomstenratio bedroeg 59%. Als de bankenheffingen gelijk gespreid worden en we abstractie maken van enkele specifieke items, bedroeg de kosten-inkomstenratio 56%.
  • De year-to-date kredietkosten bedroegen een uitstekende maar onhoudbaar lage 0,07% van onze kredietportefeuille. De guidance voor kredietkosten in Ierland wordt verlaagd naar 0 tot 40 miljoen euro voor het volledige jaar.
  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig en onze kapitaalbasis - met een common equity ratio van 14,9% ( phased-in , Deense compromismethode) - bleef ruim boven de doelstelling van de toezichthouders van 10,25% voor 2016.

Lees het volledige persbericht en het 2Q Kwartaalverslag in de bijlage.

2Q2016_Persbericht_20160811_nl
2Q2016_Quarterly_Report_nlThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: KBC Groep via GlobeNewswire

HUG#2034504