Heijmans halfjaarcijfers: resultaatverbetering meeste sectoren, afwikkeling probleemprojecten Infra drukt nog sterk op resultaat

Kernpunten:

· Toename omzet 1e halfjaar naar € 946 miljoen (1e halfjaar 2015: € 922 miljoen);
· Woningverkoop groeit naar 1.069 verkochte woningen over het 1e halfjaar van 2016 (1e halfjaar 2015: 746 woningen). Sterke toename woningverkoop aan beleggers;
· Onderliggend operationeel resultaat laat verbetering zien maar blijft in 1e halfjaar € 7 miljoen negatief (1e halfjaar 2015: € 11 miljoen negatief);
· Resultaatverbetering bij Wonen, Utiliteit, België en Duitsland;
· Infra: verbetering bij met name regionale projecten en asset management wordt teniet gedaan door negatieve impact à € 15 miljoen uit probleemprojecten;
· Netto resultaat na belastingen € 12 miljoen negatief (1e halfjaar 2015: € 15 miljoen negatief); 
· Orderportefeuille  toegenomen tot € 2,4 miljard dankzij verwerving van projecten als Rechtbank Amsterdam, Hart van Zuid en RWZI Utrecht;
· Solvabiliteit 25%; netto schuld gedaald naar € 77 miljoen ultimo juni 2016 (ultimo juni 2015: € 108 miljoen).


Bert van der Els, voorzitter Raad van Bestuur/CEO Heijmans:
"Heijmans Wonen en Utiliteit presteren volgens verwachting, met een beter resultaat en een mooie orderportefeuille. Ook in België en Duitsland ontwikkelen de activiteiten zich positief. De vraag op de woningmarkt blijft groot, wat kansen biedt voor onze Vastgoed- en Woningbouwtak. Nieuwe overeenkomsten voor grote gebiedsontwikkelingen onderstrepen dit potentieel, zoals Hart van Zuid, Nieuw Kralingen en een volgend deel van Katendrecht in Rotterdam, evenals een nieuw project in Kanaleneiland Utrecht. Bij de Nederlandse Infra zien we dat de markt voorzichtig begint te verbeteren en het merendeel van de activiteiten netjes draait, maar staat ons resultaat nog zwaar onder druk. We hebben te maken met enkele verlieslatende projecten uit het verleden die we nog moeten uitdienen, waarbij met name het project Energiefabriek Tilburg ons parten speelt. Het is teleurstellend te constateren dat de laatste fase richting oplevering moeizaam verloopt en het zal de komende tijd veel inspanningen vergen om de realisatie van dit project goed af te ronden. Intussen blijven we zwaar inzetten op verdere verbetering van onze kernprocessen om te zorgen dat we slechte projecten gecontroleerd kunnen uitfaseren en dat de rest van onze activiteiten met gezonde marges draait. Met deze aanpak verwachten we het jaar met een positief onderliggend operationeel resultaat af te sluiten."

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en
integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met bijna 6.500 medewerkers en in de eerste helft van 2016 bijna € 950 miljoen omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl .

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Marieke Swinkels-Verstappen
Communicatie
+31 73 543 52 17
mswinkels-verstappen@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Volledig persbericht



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Heijmans NV via GlobeNewswire

HUG#2035583