Nordic Mines AB: Kortfristig finansiering

PRESSMEDDELANDE, 18 augusti 2016

Kortfristig finansiering

Nordic Mines ("Bolaget") har mottagit ett aktieägarlån om USD 500 000. Utöver detta förhandlar vi om ytterligare finansiering om USD 1 000 000. Detta kommer möjliggöra att Bolaget kan slutföra tester och parallellt arbeta med att säkerställa en större finansiering under hösten som tillåter bolaget att slutföra allt nödvändigt arbete innan beslut tas om om-start av Laiva gruvan.

Initiering av storskaligt malmsorteringstest

Bolaget har vid utvärderingen  av storskalig bulkbrytningsteknologi genomfört en serie av tester baserat på malmsortering som resulterat i mycket uppmuntrande resultat. Bolaget har bokat tid under september månad för att påbörja storskaligt test på omkring 1 200 ton för a verifiera tidigare resultat. Testet beräknas ta 6-8 veckor. Sorteringstestet är baserat på optisk teknologi som används i flera gruvor runt om i världen och initiala tester indikerar på minskade rörelsekostnader, lägre "cut-off" halt och därmed högre guldproduktion genom en implementering av detta i Laiva gruvan.

För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;  www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 07:55 den 18 augusti 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även   www.nordicmines.com

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2035835