Nexstim Abp Nexstim Abp:s styrelse har godkänt finansieringsarrangemanget

 

Pressmeddelande, Helsingfors den 18 augusti 2016 kl. 18.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (" Nexstim " eller " Bolaget "), ett medicinteknologibolag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, tillkännager att Bolagets styrelse efter den extra bolagsstämman, vilken hölls idag, har beslutat om att verkställa finansieringsarrangemanget som tillkännagavs den 21 juli 2016.

Bakgrund

Den 21 juli 2016 tillkännagav Nexstim sina planer att stärka sitt rörelse- och tillväxtkapital genom en riktad aktieemission på 500.000 euro, ett konvertibelt skuldebrevslån på 5 miljoner euro, stand-by equity facility -avtal på 6,5 miljoner euro samt särskilda rättigheter som ger Bracknor Investment (" Bracknor ") och Nexstims nuvarande aktieägare, den finska innovationsfonden Sitra (" Sitra ") rätt till aktier (" Finansieringsarrangemanget ").

Styrelsens beslut

På basen av de befullmäktiganden som beviljades av Bolagets extra bolagsstämma som hölls den 18 augusti 2016 och som en del av Finansieringsarrangemanget har styrelsen idag beslutat:

  • att av Bolagets egna aktier som innehas av Bolaget emittera 556.016 aktier till Bracknor och 87.971 aktier till Sitra utan vederlag som arvode för organiserandet av Finansieringsarrangemanget;
  • att inrätta optionsprogram för emitterandet av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner till Bracknor samt teckningsoptioner till Sitra;
  • att lyfta den första tranchen från Bracknor i enlighet med villkoren för de konvertibla skuldebreven; och
  • att i enlighet med Bracknors optionsprogram emittera till Bracknor 250 konvertibla skuldebrev och 378.871 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för de konvertibla skuldebreven och teckningsoptionerna.

Martin Jamieson, styrelsens ordförande i Nexstim, lämnade följande kommentar: "Vårt finansieringsarrangemang för att stöda rörelse- och tillväxtkapitalet hjälper på ett oersättligt sätt Nexstim att uppnå en viktig del av strategin att kommersialisera vårt NBT® system i USA. Vi anser att stödet av våra befintliga och nya investerare är ett bevis på vår unika och banbrytande teknologi och vi tackar dem för deras stöd."


 

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                                                                           +447715163942
Martin Jamieson, verkställande direktör                                   martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (Certified Adviser)                                                                         +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                                      +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton                           nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Medicinteknologibolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har Bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim AbpThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nexstim Oyj via GlobeNewswire

HUG#2036019