MSAB Delårsrapport januari-juni 2016

- Substansvärdet minskade från januari till juni med 3 % till 473 kr per aktie
- Substansvärdet uppgick per den 18 augusti till 509 kr per aktie, en ökning med 4 % sedan årsskiftet
- Resultat per aktie uppgick till -14,02 kr (70,14)
 
UTVECKLING I INNEHAVEN
MSABs innehav har inlett första halvåret 2016 med en stabil utveckling trots en fortsatt geopolitisk och ekonomisk osäkerhet i delar av världen. Innehavsbolagens organiska tillväxttakt är fortsatt positiv och de fortsätter att visa god vinsttillväxt. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten under första halvåret uppgick till 3 % (4) och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 6 % (25).
 
MSABs substansvärde uppgick till 473 kr per aktie (490) per den 30 juni, vilket motsvarar en minskning med 3 % under första halvåret. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som backade med 7 %. Per den 18 augusti uppgick substansvärdet till 509 kr per aktie. Från årsskiftet motsvarar det en ökning med 4 %, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som har backat med 1 % hittills i år.
 
 
Ulrik Svensson
VD, MSAB
MSAB Delårsrapport januari-juni 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Melker Schörling AB via GlobeNewswire

HUG#2035888