Ledningsförändringar i Nordic Mines

Nordic Mines AB (publ) har utsett Tony Butler till ny CFO i bolaget. Tony tillträder sin befattning den 25 oktober 2016. Tony kommer närmast från Legacy Hill Resources där han är Head of Finance med ansvar för alla delar av corporate finance, finansiell planering, system och kontroll. Tony har tidigare varit styrelseledamot för Cutfield Freeman & Co där han var verksam under 8 år samt Vice President för Metals & Mining vid Nomura International. Tony har lett flera transaktioner, bland annat inom publik M&A, kapitalanskaffningar genom både equity och debt capital markets samt såväl joint ventures som projekt- och offtakefinansieringar för flera olika typer av gruvbolag, alltifrån stora bolag som Rio Tinto och Anglo American till små gruvbolag med enstaka gruvor. Tony har arbetat med bolag som är börsnoterade på bland annat London Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Australia Securities Exchange. Tony har examina från Merton College i Oxford och Kings College i London samt en Graduate Diploma i juridik.

Nordic Mines har också utsett Rune Nordström som Head of Corporate Communications and Investor Relations. Rune är seniorkonsult och vice VD på Nowa Kommunikation. Rune har över 20 års erfarenhet som expert inom affärskommunikation, offentliga affärer och investerarrelationer. Han har tidigare arbetat med kunder som AstraZeneca, SWECO Cres, Sector Alarm, Regeringskansliet, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Rune har en examen i affärskommunikation från IHM Business School samt en fil.kand. från Stockholms universitet.

Styrelsen anser att bolaget genom dessa tillsättningar nu har starka finance- och IR-team, fokuserade på att implementera Nordic Mines förändringsstrategi.

Bolagets tidigare CFO, Lars Vilhelmson, samt bolagets IR-konsult, Joakim Kindahl, har valt att lämna Nordic Mines.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com .

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 12:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com .

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2051203