Hövding Sverige AB : delårsrapport kvartal 4 2015-16 samt PM

Pressmeddelande

Malmö, 26. 10. 2016

 

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 4

JUNI - AUGUSTI 2016

Försäljningen ökade 84% på helåret.

FINANSIELLT RESULTAT

PERIODEN

 

 

 

  FINANSIELLT RESULTAT HELÅRET
 • Antal sålda Hövdingar i kvartal 4 ökade till 4 444 (3 661) st (+21%)
 • Nettoomsättningen ökade till 6 819 (5 151) TSEK (+32%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 12% (18%)
 • EBITDA uppgick till -5 887 (-6 456) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8 070 (-8 752) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,74 (-1,12) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 432 (-7 082) TSEK
   
 • Antal sålda Hövdingar kvartal 1-4 ökade till 17 629 (9 690) st (+82%)
 • Nettoomsättningen ökade till 25 468 (13 856) TSEK (+84%)
 • Bruttomarginalen uppgick till 3% (7%)
 • EBITDA uppgick till -31 482 (-30 983) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -40 520 (-38 063) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -4,50 (-6 ,65) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 841 (-30 841) TSEK
 
   
VIKTIGA HÄNDELSER

 

 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 

 

 

 
GENOMFÖRD EMISSION

Hövdings nyemission, som stängde den 8 juni 2016, tecknades till 130%. I emissionen emitterades totalt 2 785 138 aktier och den tillförde bolaget 41 777 TSEK före emissionskostnader.

 

 

 

STANFORD BEKRÄFTAR - HÖVDING SKYDDAR 8x BÄTTRE

Forskare vid Stanford Univeristy publicerade en rapport i den ansedda journalen Annals of Biomedical Engineering som visar att Hövdings airbag skyddar upp till 8 gånger bättre än traditionella hjälmar. Rapporten lyfter fram att Hövdings airbags tjocklek och styvhet är "så gott som idealt" när det gäller att skydda mot hjärnskakning och hjärnskador vid olycka.

 

GLOBALT, VIRALT, INTRESSE FÖR HÖVDING

Över 150 miljoner visningar på bara några dagar spred sig i olika sociala kanaler. Londonbaserade Viral Thread startade, på eget initiativ, en film med klipp om Hövding. Filmen spred sig med en lavinartad fart och startade debatter och trådar med hundratusentals kommentarer runt om i världen.

 

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
F ör ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding


 
Hövding Sverige AB (publ) - delårsrapport Q4 2015-16
Hövding Sverige AB (publ) - PM Q4 2015-16This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via GlobeNewswire

HUG#2051418