TiGenix geeft update over het beoogde initieel openbaar aanbod in de Verenigde Staten

PERSBERICHT

TiGenix geeft update over het beoogde initieel openbaar aanbod in de Verenigde Staten

Leuven (BELGIË) - 26 oktober 2016, 23:00 uur CET - TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG; de "Vennootschap"), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platformen van allogene, geëxpandeerde stamcellen, kondigde vandaag aan een amendement bij het registratiedocument "Formulier F-1" te hebben ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission voor het beoogde initieel openbaar aanbod van American Depositary Shares ("ADSs") in de Verenigde Staten, oorspronkelijk ingediend op 22 december 2015. Het amendement bevat een herziening van het syndicaat van de underwriters voor het beoogde aanbod. Het aantal en de prijs van de aan te bieden ADSs zullen bepaald worden indien en wanneer het initieel openbaar aanbod van ADSs wordt gelanceerd.

BofA Merrill Lynch en Cowen and Company treden op als joint book-running managers voor het beoogde aanbod. Cannacord Genuity Inc. treedt op als lead manager en BTIG, LLC als co-manager .

Het registratiedocument inzake de ADSs werd ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission maar is nog niet van kracht geworden. De ADSs mogen niet verkocht worden, noch mogen er aanbiedingen tot aankoop geaccepteerd worden alvorens het registratiedocument van kracht is geworden. Het beoogde aanbod van ADSs zal uitsluitend via een prospectus gebeuren. De gewone aandelen van TiGenix zijn momenteel genoteerd op Euronext Brussel.

Van zodra beschikbaar kan een kopie van het voorlopige prospectus verkregen worden enerzijds bij BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, t.a.v.: Prospectus Department of via e-mail naar dg.prospectus_requests@baml.com en anderzijds bij Cowen and Company, LLC, Broadbridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, t.a.v.: Prospectus Department, door te bellen naar (631) 274-2806 of te faxen naar (631) 254-7140.

Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en vormt geen, noch kan het opgevat worden als een, aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van TiGenix NV, noch zal enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet is toegelaten of aan enige persoon of entiteit waaraan het doen van dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is. Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd of verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige staat of jurisdictie waarin dit onwettig zou zijn.


Voor meer informatie:

TiGenix
Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer
T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van haar eigen platformen van allogene, of van donors afkomstige, geëxpandeerde stamcellen. Onze belangrijkste productkandidaat uit het uit vetweefsel afgeleide stamceltechnologieplatform is Cx601, dat geregistreerd is bij het European Medicines Agency voor de behandeling van complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Onze uit vetweefsel afgeleide stamcel productkandidaat Cx611 heeft een fase I-sepsisprovocatiestudie afgerond en een fase I-/II-studie bij reumatoïde artritis. Met ingang van 31 juli 2015 heeft TiGenix Coretherapix overgenomen. Coretherapix' voornaamste cellulaire productkandidaat, AlloCSC-01, is momenteel in een fase II klinische studie naar acuut myocardinfarct (AMI). Daarnaast wordt de tweede productkandidaat uit het op hartstamcellen gebaseerde platform dat via Coretherapix werd overgenomen, AlloCSC-02, ontwikkeld voor een chronische indicatie. Op 4 juli 2016 is TiGenix een licentieovereenkomst aangegaan met Takeda, een groot farmaceutisch bedrijf dat actief is in gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de Verenigde Staten op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje).

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie en schattingen bevatten over verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Bepaalde van deze beweringen, voorspellingen en schattingen kunnen herkend worden door gebruik van woorden zoals, niet beperkt tot, "denkt", "plant", "verwacht", "is van plan", "probeert", "schat", "kan", "zal" and "voortzetten" en gelijkaardige uitdrukkingen. Al deze vertegenwoordigen zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van gekende en niet-gekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die werden beschouwd als redelijk wanneer deze werden gemaakt, maar al dan niet juist kunnen zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten controle van het bedrijf liggen. Daarom kunnen de werkelijke resultaten, de financiële toestand, de prestatie of successen van TiGenix, of resultaten van de sector, aanzienlijk afwijken van toekomstige resultaten, prestaties of successen die worden uitgedrukt of afgeleid in dergelijke beweringen, voorspellingen en schattingen. Gezien deze onzekerheden, kan men geen verhaal halen over de juistheid of redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen. Bovendien spreken toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en schattingen slechts vanaf de datum van publicatie van dit persbericht. TiGenix verwerpt elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaring, voorspelling of schatting aan te passen ter weergave van eventuele veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf hieromtrent, of eventuele wijziging in het verloop van de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring, voorspelling of schatting is gebaseerd, behalve voor zover bij toepasselijke wetgeving verplicht.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Geen openbare aanbieding wordt gedaan en er is geen handeling ondernomen die een openbaar aanbod in enige staat of rechtsgebied zou toelaten, of zo opgevat kan worden, behalve in de Verenigde Staten, waar dergelijke handelingen vereist zijn, met inbegrip van België. Belgische investeerders, met uitzondering van gekwalificeerde investeerders in de zin van de Belgische wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Belgische Prospectuswet"), zullen niet kunnen deelnemen in de aanbieding (in België of elders). De transactie waarop dit persbericht betrekking heeft zal enkel openstaan voor, en aangegaan worden met, in lidstaten van de Europese Economische Ruimte, personen bedoeld in artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn 2003/71/EC, zoals gewijzigd door Richtlijn 2010/73/EU, en in het Verenigd Koninkrijk, professionele investeerders zoals bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het "Order"), personen als bedoeld in artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order en andere personen aan wie het wettelijk gecommuniceerd kan worden. Een prospectus zal voorbereid worden door de Vennootschap in overeenstemming met artikel 20 van de Belgische Prospectuswet met als doel de nieuwe aandelen die vertegenwoordigd worden door de ADSs toe te laten tot verhandeling op Euronext Brussel.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TiGenix via GlobeNewswire

HUG#2051829