Ledningsförändringar i Nordic Mines

PRESSMEDDELANDE, 27 oktober 2016

Nordic Mines AB (publ) har utsett Ludmilla Lundberg till Senior Advisor för Compliance & Reporting. Ludmilla har 20 års erfarenhet av att arbeta med compliance och rapportering som ekonomisk controller och chefsekonom i stora börsnoterade bolag som Skanska, SEB, ABB och Vattenfall.

Tidigare har Ludmilla även varit tillförordnad ekonomichef i det börsnoterade bolaget Copperstone Resources AB.

Med sin breda erfarenhet kommer Ludmilla tillföra mycket till Nordic Mines. Nyligen tillsattes även en ny CFO och Head of Corporate Communications and Investor Relations.

Med de här nyförvärven till ledningen anser styrelsen att Nordic Mines stärkts på ett positivt sätt. Nu finns det goda förutsättningar att implementera Nordic Mines förändringsstrategier för framtiden.

Eva Kaiser, tidigare Senior Advisor i styrelsen, har valt att lämna Nordic Mines.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com .

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 11:30 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com .

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2052105