BIMobject® ingår strategiskt samarbetsavtal med Veidekke Entreprenad AB

BIMobject AB (BIMobject) meddelar idag att bolaget har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Veidekke Entreprenad AB (Veidekke). Veidekke, ingår i den norska Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag, med en omsättning på cirka 24,5 miljarder NOK (2015) och som har cirka 7 000 anställda. Veidekke har en stark position inom svensk byggnäring och har cirka 1 700 anställda i sin svenska verksamhet.

Veidekke har fattat beslut om att ligga i framkant avseende digital strukturering av sin verksamhet och har efter diskussion med BIMobject beslutat sig för att arbeta strategiskt med dessa frågor för att få en ökad effektivitet i framtida projekt. Samarbetet innebär att BIMobject skall tillhandahålla sin molnlösning för digital hantering av byggprocessen och byggkomponenter - BIMobject Hercules. BIMobject och Veidekke kommer gemensamt att utvärdera samarbetet och anpassa produkten vidare för Veidekkes framtida entreprenadverksamhet.

"Detta är ett mycket strategiskt samarbete, som vi ser kommer att ytterligare effektivisera byggbranschen - inte bara kostnadsmässigt utan även tids- och mijömässigt. Vi ser samarbetet som ett bevis på att de stora byggbolagen börjar få upp ögonen för vilken effektiviseringspotential som finns i byggprojekten. I Veidekke ser vi ett proaktivt bolag som genom involvering och digitalisering har förbättrat sina byggprojekt. I vårt samarbete kommer vi arbeta mycket med konkreta exempel, bland annat genom att involvera leverantörerna tidigt i den digitala byggprocessen. Utifrån det byggklimat vi ser idag och med den konkurrens som råder, måste byggbolagen se över sina processer och strukturer. Veidekkes intresse för BIMobjects produkter befäster att vi ligger rätt med vår lösningsfokuserade utveckling", säger Alexander Montell, Business Developer på BIMobject.

"Samarbetet med BIMobject är en del i vår satsning att vara ledande inom VDC (Virtual Design and Construction). Med hjälp av BIMobjects tjänster kvalitetssäkrar vi vårt informationsflöde och involverar våra leverantörer tidigt i projekten, samtidigt som vi digitaliserar ytterligare en stor del av vår process. Genom detta får vi ökad effektivitet i våra projekt och en högre kvalité på vår slutprodukt. Samarbetet känns helt rätt och vi har en spännande tid framför oss", säger Joakim Örn, VDC-ansvarig, Veidekke Bygg.  

För mer information, vänligen kontakta
Emma Möllerberg - Presskontakt
Tel: +46 40 685 29 00
Email: press@bimobject.com  

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 14:00 CEST.  

 

Om BIMobject AB:

BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM 

https://bimobject.com      

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

BIMobject® ingår strategiskt samarbetsavtal med VeidekkeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIMobject AB via GlobeNewswire

HUG#2052179