Nyrstar: Resultaten van de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering gehouden op 27 oktober 2016 - Tweede Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering te houden op 17 november 2016

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

27 oktober 2016 om 15:00 CEST

Nyrstar NV (de " Vennootschap ") hield vandaag in Brussel een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (" BAV ").

Het aanwezigheidsquorum voor punten 1 en 2 op de agenda van de BAV werd niet bereikt, en bijgevolg zal voor deze uitstaande punten een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden gehouden op donderdag 17 november 2016, in Brussel.

Er was geen aanwezigheidsquorum vereist voor de beraadslaging en stemming over punt 3 op de agenda van de BAV, hetgeen betrekking had op de goedkeuring van de clausules inzake controlewijziging opgenomen in de uitgiftevoorwaarden van de niet-gebusordineerde gegarandeerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties met vervaldatum in 2022 die op 11 juli 2016 door de Vennootschap werden uitgegeven voor een totale hoofdsom van EUR 115 miljoen (de " Obligaties "). Dit punt werd goedgekeurd. De Obligaties werden geplaatst bij institutionele en gekwalificeerde investeerders in en buiten België, maar buiten de Verenigde Staten van Amerika, ingevolge een versnelde orderboekprocedure ( book-building procedure ).

- EINDE -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com .

Neem voor meer informatie contact op met:
Anthony Simms    Group Manager Investor Relations     T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152
E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications     T: +41 44 745 8295    M: +41 79 719 2342
E: franziska.morroni@nyrstar.com
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2052192