Vastned Retail Belgium: Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2016

Stevige verankering in segment van premium city high street shops blijft objectief.

Op 30 september 2016 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit premium city high street shops, 16% uit high street shops en 25% uit non-high street shops (retailparken en baanwinkels).

Bezettingsgraad op 30 september 2016: 98% (98% op 31 december 2015).

Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 2 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.

De desinvestering in 2015 van 14 niet-strategische winkelpanden heeft slechts een lichte daling van het operationeel uitkeerbaar resultaat tot gevolg in de eerste negen maanden van 2016 tot € 1,85 per aandeel (€ 1,86 voor de eerste negen maanden van 2015)

Beperkte schuldgraad van 29% op 30 september 2016.

Verwacht brutodividend 2016 tussen € 2,44 en € 2,49 per aandeel.

Maatschappelijke zetel en operationele activiteiten verhuizen naar Generaal Lemanstraat 74, Antwerpen.

PB VRB-2016-Q3-NLThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Vastned Retail Belgium via GlobeNewswire

HUG#2052391