Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformen förbereder för notering av Animated Games

Stockholm, 28 oktober 2016 --
 • Villkorat av att en extra bolagsstämma beslutar i enlighet med förslag från styrelsen kommer aktier i tre nybildade dotterbolag att delas ut till aktieägarna i Effnetplattformen.
   
 • Effnetplattformen har kommit överens med huvudägarna till Animated Games Sweden AB ("Animated Games") om att ett av de utdelade bolagen ska förvärva Animated Games.
   
 • Animated Games är verksamt inom onlinespel med en egenutvecklad teknikplattform och driver CasinoWilds.com, ett nylanserat och mobilanpassat casino.
   
 • Efter förvärvet av Animated Games avser det utdelade bolaget att byta namn till CasinoWilds Holding AB ("CasinoWilds"), genomföra en nyemission riktad till allmänheten under november/december 2016 samt ansöka om notering på Nasdaq First North under första kvartalet 2017.
 
Bakgrund och motiv

Effnetplattformen förvärvade i juni 2016 drygt 10 procent av aktierna i Animated Games i samband med en finansieringsrunda. Redan då fanns planer på en notering av bolaget samt ytterligare en kapitalanskaffning. Effnetplattformen har nu tecknat en överenskommelse med huvudägarna till Animated Games om att notering skall ske via Effnettplattformen i syfte att gemensamt kunna skapa värde via Effnetplattformens breda aktieägarbas. Inför noteringen, som är planerad till första halvåret 2017, skall det ske en ytterligare kapitalanskaffning där ambitionen är att prioritera bolagets nuvarande ägare och Effnetplattformens aktieägare.
 
Animated Games

Animated Games grundades 2013 och har utvecklat en egen teknikplattform för nätkasinon. I september 2016 lanserades kasinokonceptet CasinoWilds.com, ett mobilanpassat kasino som skall erbjuda kunden en attraktiv spelupplevelse med hjälp av ett egenutvecklat bonussystem och innovativa lojalitetsprogram. CasinoWilds.com har redan lanserats med begränsad marknadsföring i Norden. Planen är att etablera kasinot i betydligt fler länder och för närvarande finns CasinoWilds.com tillgängligt på svenska, engelska, tyska, norska och finska. CasinoWilds.com använder de mest etablerade spelleverantörerna och för närvarande erbjuds över 300 spel på desktopversionen och i mobilen kan kunden spela mer än 150 spel. 
 
Genomförandet
 • Styrelsen för Effnetplattformen föreslår att extra bolagsstämma den 14 november 2016 beslutar om att dela ut aktierna i Effnetplattformen Ventures 1 AB, ett nybildat dotterbolag, till aktieägarna i Effnetplattformen. Det utdelade bolaget förvärvar Animated Games och betalning erläggs med nyemitterade aktier varefter dotterbolaget byter namn till CasinoWilds Holding AB.
 • Efter transaktionen kommer Effnetplattformens aktieägare att äga 17 procent av aktierna i CasinoWilds. Övriga 83 procent kommer att ägas av Animated Games nuvarande aktieägare, däribland Effnetplattformen som efter transaktionen kommer att ha ett direktägande i CasinoWilds om cirka 8 procent.
 • En kapitalanskaffning i CasinoWilds beräknas ske under november/december 2016 och uppgå till cirka 15 Mkr. Effnetplattformen har beslutat att i samband med kapitalanskaffningen utöka sin investering i CasinoWilds och i detta syfte förbundit sig att teckna minst 10 procent av den totala emissionen. Härutöver har flera andra befintliga aktieägare meddelat sin avsikt att deltaga i emissionen. Vid eventuell överteckning av emissionen är ambitionen att prioritera teckningsanmälningar från aktieägare i Effnetplattformen och bolagets befintliga aktieägare.
 • CasinoWilds avser att ansöka om notering på Nasdaq First North under första kvartalet 2017.
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com , mobil 0702-80 26 26
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:30 CET.
 
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com ). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se .This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Effnetplattformen AB via GlobeNewswire

HUG#2052263