Biocartis Group NV: Biocartis ontvangt 1,4 miljoen euro subsidie voor de ontwikkeling van snelle NGS Prep Panels

   
PERSBERICHT: 31 oktober 2016, 07:00 CEST

Biocartis ontvangt 1,4 miljoen euro subsidie voor de ontwikkeling van snelle NGS Prep Panels

Mechelen, België , 31 oktober 2016 - Biocartis Group NV ('Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag aan een 1,4 miljoen euro subsidie ontvangen te hebben van VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie & Ondernemen, het vroegere IWT. Biocartis zal deze subsidie, die een doorlooptijd heeft van twee jaar, inzetten ter ondersteuning in de ontwikkeling van NGS Prep Panels voor zijn moleculair diagnoseplatform Idylla(TM).

De NGS Prep Panels die Biocartis in ontwikkeling heeft, combineren de best-in-class staalvoorbereidingstechnologieën van het bedrijf voor kankertoepassingen (zoals  FFPE [1] weefsel, cytologische materialen of plasma) geïntegreerd in de Idylla(TM) cartridge, met het aanmaken van DNA-bibliotheken [2] die een brede waaier aan verrijkte genetische informatie, relevant voor kankerdiagnose, bevatten. Beide stappen omvatten het grootste deel van een NGS-workflow. Door standardisatie en automatisering van de belangrijkste staal- en bibliotheekvoorbereidende stappen, kunnen de NGS Prep Panels op deze manier dienst doen als poort naar NGS. Dit zal naar verwachting de totale hands-on tijd en doorlooptijd van een standaard NGS-workflow verminderen met 50%-75% [3] en zal de workflow-fouten significant reduceren dankzij o.a. het hoge automatisatieniveau.

Terwijl de Idylla(TM) qPCR [4] -technologie uitermate geschikt is voor snelle en kostenefficiënte eerstelijnsdetectie van de meest voorkomende kankerdrijvende genalteraties, is de NGS-technologie in staat om een breder spectrum van genalteraties te detecteren, wat vooral nuttig is om minder frequente kankerdrijvende mutaties te detecteren. Vanuit gezondheids-economisch standpunt zijn de NGS Prep Panels in ontwikkeling aldus een kostenefficiente manier om deze complementaire technologieën met elkaar te verbinden.

Nicolas Vergauwe, Hoofd Innovatie bij Biocartis, bekommentarieerde: "Biocartis is opnieuw dankbaar voor de financiële steun van VLAIO. Dankzij dit project kan Biocartis de ware platformcapaciteiten van Idylla(TM) verder uitbreiden door de ontwikkeling van hooginnovatieve NGS Prep Panels, die complementair zijn met de eerstelijns snelle en zeer precieze Idylla(TM) testing voor de detectie van de meest voorkomende mutaties. Dit zal deuren openen naar een grotere groep mensen die hiermee toegang kunnen hebben tot de nieuwste generatie gerichte kankerbehandelingen dankzij Idylla(TM) triage, wat naar verwachting het eindresultaat van behandelingen zal verbeteren, terwijl de kosten voor gezondheidszorg dalen."

--- EINDE ---
Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
rdegrave@biocartis.com
+32 15 631 729

Over Biocartis 
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla(TM) platform. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag heeft Biocartis vijf oncologietesten en twee infectieziektentesten op de markt. Meer informatie op www.biocartis.com . Persfoto's vindt  u hier . Volg ons op Twitter : @Biocartis_.

Bepaalde uitdrukkingen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige intenties, overtuigingen, verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap en van haar bestuurders en management, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen, en andere factoren inhouden die werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op de uitkomst en financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden staan niet garant voor toekomstige resultaten en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen en activiteiten voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Bijgevolg neemt de Vennootschap uitdrukkelijk afstand van elke verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht resulterend uit veranderingen in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochtervennootschappen of haar kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen plaatsen in toekomstgerichte verklaringen aangezien zij enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.[1] Formalin-fixed paraffin embedded.

[2] Een DNA-bibliotheek is een groep gen-fragmenten die nuttige informatie bevatten om te analyseren (sequencing).

[3] Gebaseerd op standaard NGS workflows en inschattingen door management.

[4] Quantitative Polymerase Chain Reaction.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Biocartis Group NV via GlobeNewswire

HUG#2052681