Flaggningsmeddelande

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Flaggningsmeddelande
Hexatronic Group AB (publ) har informerats om att Accendo Capital, en aktiefond baserad i Luxemburg, har köpt 2 236 749 aktier den 31 oktober 2016. Accendo Capital äger efter köpet 4 720 109 aktier i bolaget, vilket motsvarar 13,7 procent av kapitalet och rösterna.
Säljare är Erik Fischbeck Holding AB, som ägs och företräds av Erik Fischbeck, f.d. delägare av The Blue Shift AB.

Göteborg 31 oktober 2016.

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group


English version:

Notification of changes in major shareholdings
H exatronic Group AB (publ) has been informed that Accendo Capital, an equity investment fund based in Luxembourg, has bought 2 236 749 shares on 31 October 2016. Following the transaction, Accendo Capital owns 4 720 109 shares in the company, which corresponds to 13,7 percent of the outstanding share capital and votes.
Seller is Erik Fischbeck Holding AB, owned and represented by Erik Fischbeck, former part-owner of The Blue Shift AB.

Gothenburg, October 31 st , 2016

Henrik Larsson Lyon

CEO Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta/For more information, please contact:

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group AB (publ)/CEO Hexatronic Group AB (publ)

Tel: +46 706 50 34 00

Email: henrik.lyon@hexatronic.com

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom® . Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com .

Hexatronic Group AB (publ) develops, markets, and delivers products, components, and system solutions with a primary focus on the fiber optic market. Hexatronic offers a broad portfolio of innovative system and product solutions for infrastructure in principally passive fiber optics under global brands such as Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) and Wistom®. Hexatronic is headquartered in Gothenburg, Sweden, and has subsidiaries in Sweden, Norway, Finland, Great Britain, China, New Zealand, and USA. The group is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange under the ticker HTRO. For more information, visit  www.hexatronicgroup.com .

2016-10-31 Flaggningsmeddelande Accendo CapitalThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hexatronic Group AB via GlobeNewswire

HUG#2052981