Arc Aroma Pure AB : 161101 Förtydligande rörande aktieöverlåtelser

Pressmeddelande 2016-11-01

Arc Aroma Pure AB: Förtydligande rörande aktieöverlåtelser

I ett tidigare PM, daterat 2016-10-28, har det meddelats att Johan Möllerström, tillträdande VD, Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager, Eva Andersson, styrelseledamot, samt en extern part har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure AB (publ) "AAP". Frågor har ställts rörande dessa transaktioner varför detta förtydligande PM tagits fram.

Johan Möllerström, tillträdande VD i AAP, har förvärvat aktier av huvudägarna Pär Henriksson, via PL Holding AB och PO Rosenqvist, via Ironblock AB. Avtalet innebär att Johan Möllerström förvärvar 100 000 B aktier samt 50 000 A aktier av PL Holding AB och 50 000 B aktier av Ironblock AB, transaktionen kommer att ske den 8/11.

Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager, förvärvar 4 000 B aktier av PL Holding AB. Transaktionen kommer att genomföras så snart detta är möjligt.

Eva Andersson, styrelseledamot, förvärvar 3 000 B aktier av PL Holding AB. Transaktionen kommer att genomföras så snart detta är möjligt.

I samtliga fall ovan är priset baserat på en volymvägd snittkurs för en 30 dagars period innan diskussionen initierades.

En industriell placerare har via ett ombud förvärvat 400 000 B aktier i AAP, transaktionen genomfördes den 28 oktober 2016. Priset sattes till 38 kronor per aktie.

Samtliga transaktioner genomförs eller har genomförts utanför marknaden.

Efter genomförande av dessa transaktioner har Pär Henriksson 41 000 aktier privat och PL Holding AB, 650 000 A aktier och 1 996 000 B aktier vilket motsvarar 29,97 % av kapitalet och 49,98 % av rösterna. 

Utöver detta har PL Holding AB utfärdat en option till Johan Möllerström som ger honom rätten att inom två år köpa ytterligare 200 000 B aktier, priset kommer att beräknas på samma sätt som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, uppfinnare och grundare
Tel: 046 - 271 83 81
E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, t.f. VD
0705 - 50 03 86
p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Johan Möllerström, tillträdande VD
Tel: 0768 - 86 81 78

www.arcaromapure.se
www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 16.30.                         

                                                                          

161101 AAP klargörande om aktieöverlåtelser.pdfThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arc Aroma Pure AB via GlobeNewswire

HUG#2053417