OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s resultatpublikationer 2017

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Börsmeddelande
2.11.2016 kl. 08.30

OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s resultatpublikationer 2017

OP Gruppen och OP Företagsbanken Abp offentliggör sina ekonomiska rapporter 2017 enligt följande:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016:2.2.2017
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016:vecka 9, 2017
Delårsrapport 1.1-31.3.2017:27.4.2017
Delårsrapport 1.1-30.6.2017:2.8.2017
Delårsrapport 1.1-30.9.2017:1.11.2017

Bokslutskommunikéerna och delårsrapporterna offentliggörs 2017 uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på svenska, finska och engelska på våra nätsidor.

OP Gruppen publicerar i samband med bokslutet och verksamhetsberättelsen en kompletterande årsrapport. Årsrapporten omfattar samhällsansvarsrapporten i enlighet med GRI. Årsrapporten bildar tillsammans med verksamhetsberättelsen och bokslutet OP Gruppens årsredovisning. OP Företagsbanken Abp offentliggör ingen separat årsrapport.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Mer information:
OPs kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

Distribution
Nasdaq Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,7 miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,3 miljoner kunder. www.op.fi

OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt OPs övriga medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via GlobeNewswire

HUG#2053517