Regeringens budgetförslag bra för Clean Motion AB

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB räknar med att regeringens budgetförslag för 2018 om 350 MSEK till lätta elfordon kommer att gynna försäljningen av Zbee i Sverige. Förslaget i dess nuvarande form ser ut att ge en subvention om 10 000 kr till privatkunder i Sverige.

-Även om förslaget inte är färdigställt så stämmer inriktningen om en subvention på 25% av fordonspriset (dock max. 10 000 kr) väl överens med de idéer som Clean Motion har presenterat vid ett flertal tillfällen. Vi har pekat på att den som köper en elbil får 40 000 kr i miljöbilspremie medan den som väljer lättare elfordon med ännu bättre miljöprestanda inte får någon subvention. Detta är ett naturligt steg i omställningen till en fossilfri fordonsflotta och vi är glada över att det nu ser ut att bli verklighet, säger Göran Folkesson, VD Clean Motion.

Norge har sedan många år kraftiga skattesubventioner på elfordon och ger 25% subvention utan tak (momsbefriad).

Även andra förslag i budgeten kan gynna Clean Motion då det finns satsningar för såväl internationellt miljöledarskap och för utveckling av fossilfria transportlösningar.
Angående stödet för laddstolpar säger Göran Folkesson; "Det är givetvis positivt för omställningen till en fossilfri fordonsflotta men våra fordon behöver ingen speciell laddinfrastruktur. Existerande motorvärmarstolpar eller ett vanligt eluttag fungerar utmärkt. Vår laddare har en effekt på 900W, ungefär som en vanlig dammsugare.

Länk till regeringens pressmedelande:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/den-storsta-klimatsatsningen-nagonsin/

Lerum, 2017-09-06
För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Clean Motion AB via GlobeNewswire

HUG#2131986