CLX Communications AB (publ): säljer sin verksamhet inom mobila betalningar i Australien

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - (XSTO: CLX) - en ledande, global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster tillkännagav idag att den framgångsrikt har tecknat avtal med Oxygen8 Communications Australia Pty Ltd. för att sälja sin verksamhet inom mobila betalningar i Australien och Nya Zeeland. Verksamheten var en del av det engelska bolaget Dialogue som CLX förvärvade tidigare i år.

"Vår vision är att bygga världens ledande bolag inom marknaden för molnbaserade kommunikationstjänster och som ett led i denna process är försäljningen av denna verksamhet ett naturligt led i vår fokusering på att förverkliga visionen", säger Johan Hedberg, VD och koncernchef för CLX Communications.

CLX förvärvade Dialogue med tydlig målsättning att öka sin närvaro i Asien och stärka sin tekniska kapacitet genom att utnyttja säkerhetslösningen Sentinel. Verksamheten inom mobila betalningar inom Dialogue betraktades redan från början som en del som inte föll inom ramen för CLX kärnverksamhet. CLX avyttrar därför denna verksamhet till lämpliga leverantörer vars expertis inkluderar mobila betalningar.

CLX verksamhet inom mobila betalningar, som inkluderar reglerade Premium SMS-tjänster, är en framgåmgsrik affärsverksamhet men inte en del av företagets huvudstrategi. Transaktionen baseras på ett flerårigt intäktsdelningsavtal som förväntas kompensera för en del av de ca 5 miljoner SEK av bruttoresultatet som verksamheten nu genererar årligen inom området mobila betalningar i Australien och Nya Zealand.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon            +46-768-966 300
E-mail                      thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX

För mer information besök www.clxcommunications.com

Om Oxygen8 Communications Australia

Oxygen8 Communications Australia är en av de mest erfarna leverantörerna av mobila business-to-business lösningar i Australien. Oxygen8 har tillhandahållit faktureringslösningar sedan 2005. Oxygen8 Communications Australia är en del av Oxygen8-koncernen, med huvudkontor i Storbritannien, med kontor i mer än 10 länder.

För mer information, besök: https://www.oxygen8.com.au

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX Communication AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 kl. 18:30 CET.

170906_PSMS divestment FINAL_SWEThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2132070