Nordic Mines AB (publ) har blivit avnoterade från Nasdaq Stockholm

Bolaget meddelar idag att Nasdaqs disciplinnämnden fattat beslut att avnotera bolagets aktier. Anledningen sägs vara ett antal brister i ledning och informationsgivning till marknaden. Handeln med bolagets aktier har varit stoppad sedan 7 juli, 2017.

Styrelsen accepterar börsens beslut men har avvikande uppfattning om att i en ambition om att bolagets problem är på väg att lösas.

Disciplinnämnden har beslutat att styrelsen och styrelsen för Nordic Mines inte har uppfyllt kraven i punkterna 2.4.1, 2.4.2 och 2.4.3 i Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter.

En detaljerad beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee/decisions/

 För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Bygdén Företagsekreterare och Investor Relations

Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, Box 34212 10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/ .

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 8 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines-aktien har tecknats för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. För ytterligare information, se www.nordicmines.com .

Pressmeddelande (PFD)This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2132571