Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

Pressmeddelande
18 september 2017

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

Fingerprint Cards AB (Fingerprints TM ) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med denna information eftersom bolaget bedömer att intäktsnivån väsentligt skiljer sig från den förväntansbild som för närvarande finns i marknaden.

En avvaktande marknad
Fingerprints upplever för närvarande en avvaktande marknad och en bidragande orsak är Apples lansering. Distributörer och modulhus som levererar till Fingerprints OEM-kunder har därför minimerat sina lagernivåer. Trots detta, bedömer Fingerprints att antalet levererade sensorer från bolaget under det tredje kvartalet kommer att öka med cirka 40 procent jämfört med det andra kvartalet.

Förändringar i produktmixen som påverkar genomsnittspriset på sensorer
Produktmixen har förändrats på grund av att flertalet av Fingerprints större OEM-kunder har valt att skifta till baksidesmonterade sensorer vilka har ett lägre pris. Detta har resulterat i att genomsnittspriset, ASP ("Average Selling Price"), på sensorer faller, vilket har haft en negativ påverkan på intäkterna. Fingerprints har tidigare kommunicerat en ASP-reduktion överstigande 20 procent per år men för närvarande är den cirka 30 procent.

Den amerikanska dollarns försvagning
Fingerprints intäkter har minskat som konsekvens av en svagare amerikanska dollar.

Fingerprints har ej fastställt resultatet för det tredje kvartalet ännu, och ger därför ingen prognos för övriga poster i balans- och resultaträkning eller kassaflödesanalysen. Vad gäller Fingeprints operativa kostnader och balansposter förväntas dock inga väsentliga avvikelser från tidigare kommunicerade förutsättningar. Fingerprints kommer som planerat att presentera rapporten för det tredje kvartalet
den 26 oktober.

Trots förändrade marknadsförutsättningar inom det mobila segmentet är Fingerprints fortsatt marknadsledande, har världsledande produkter och innovationskraft samt en stark kassa. Förutsättningarna för både tillväxt och lönsamhet är därför goda. Fingerprints ser introduktionen av lågkostnadssensorer som positivt eftersom det möjliggör ökad penetration inom smartphonessegmentet och fortsatt volymtillväxt.

Med anledning av ovanstående hålls idag en telefon- och webkonferens klockan 09.30 CEST. Konferensen spelas in och publiceras i efterhand på hemsidan. Media, analytiker och institutionella investerare är välkomna att ringa in till telefonkonferensen. För deltagande i telefonkonferensen, vänligen ring in på +46 (0) 8 5033 6434 (Sverige) eller +44 (0)1452 555566 (internationella deltagare). Uppge konferens-ID 8716 0016 vid inringning. Ring gärna in 10 minuter innan telefonkonferensen.

Webcasten är öppen för alla intresserade och nås via https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=109

För ytterligare information, kontakta gärna:
Christian Fredrikson, VD
Hassan Tabrizi, CFO

Presscenter, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 20 E-mail: press@fingerprints.com    

Investor Relations, Fingerprint Cards AB (publ)
Tel: +46(0)10-172 00 10 E-mail: investrel@fingerprints.com


Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom bolagets försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 08.00 CEST.

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints TM )

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.


Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

PressmeddelandeThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2134752