Arc Aroma Pure AB : 2017-09-18 Publicering av Årsredovisning

Pressmeddelande 2017-09-18

Publicering av Arc Aroma Pures årsredovisning för 2016/2017

Arc Aroma Pure AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2016-05-01 - 2017-04-30. Årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.arcaromapure.se  och bifogas i detta pressemddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 - 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 16:00.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som öppnar upp cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se .

Arsredovisning AAP 2016-17This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arc Aroma Pure AB via GlobeNewswire

HUG#2134924