PolyPlank AB (publ) erhåller fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg till Stora Enso till ett årligt värde av ca 10 MSEK

PolyPlank och Stora Enso har kommit överens om att förlänga avtalet 1 år med start 1 juni 2017 gällande veckovisa leveranser av hylsplugg. Det totala ordervärdet är ca 10 MSEK.

Tillsammans med Stora Enso har PolyPlank utvecklat ett återtagssystem för hylsplugg där PolyPlank först producerar hylsplugg och skickar till Stora Enso, de används i deras produkter som skickas ut över hela världen, använd plugg skickas sedan tillbaka till PolyPlank som rekonditionerar eller recyklar dem efter behov. Detta slutna kretslopp minskar miljöpåverkan och ger produktens långa livslängd och höga kvalité en mening och en ekonomisk vinning för kunden.

PolyPlanks höga miljöprofil med det unika materialet börjar efterfrågas i allt högre grad och är ett vinnande koncept för alla inblandade parter. Vi har levererat Hylsplugg till Stora Enso över 17 år och har ett mycket nära och välfungerande samarbete. Vi är stolta och tacksamma för det fortsatta förtroendet att få leverera säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl 09:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290 . Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

PressmeddelandeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via GlobeNewswire

HUG#2100804