Saniona AB: Saniona medverkar i bolagsbildningen av Scandion Oncology och knoppar av kliniskt program och relaterad jonkanalsplattform

PRESSMEDDELANDE

3 MAJ, 2017

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har medverkat i bildandet av Scandion Oncology A/S, ett företag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av cancer. Saniona AB äger 51 % av Scandion Oncology, som sedan bildandet har förvärvat en klinisk kandidat och relaterad plattform från Saniona A/S. Scandion Oncologys ledning och Saniona överväger nu olika alternativ för att finansiera bolaget, inklusive en private placement eller en publik notering, vilket eventuellt kan innefatta utdelning av Sanionas aktier i Scandion Oncology till Sanionas aktieägare enligt Lex ASEA enligt den svenska inkomstskattelagen.

"Scandion Oncologys grundare har upptäckt att en av Sanionas substanser (benämnd SCO101) kan hämma cancertillväxten genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en ny verkningsmekanism. Scandion Oncologys grundare och Saniona har lämnat in en patentansökan som täcker denna uppfinning. Genom att kombinera uppfinningen med grundarnas kunskap samt Sanionas teknologi kan vi skapa ett nytt intressant bolag till fördel för cancerpatienter och Sanionas aktieägare", säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

"Scandion Oncology kommer att kunna initiera kliniska studier i fas 2 inom en relativt kort tid och därmed ta fram proof-of-concept för tekniken som behandlar ett av de viktigaste problemen i modern onkologi. Med cirka 14 miljoner nya cancerfall över hela världen årligen förväntas affärspotentialen för ett effektivt nytt läkemedel som förbättrar effekten av standardkemoterapi att bli en blockbuster", säger Kim Arvid Nielsen, VD för Scandion Oncology.

Programmet, som Scandion Oncology förvärvat från Saniona, omfattar en substans (SCO101) som har utvärderats i fas 1-studier samt en teknologiplattform som omfattar en stor serie av kemiska analoger och tillhörande knowhow. Saniona förvärvade dessa tillgångar från NeuroSearch 2012. Saniona har inte planerat att utveckla dessa tillgångar internt då ett kliniskt program med en annan terapeutisk indikation tidigare misslyckats. 2015 beviljade Saniona forskare och Köpenhamns universitet rätt att testa några av substanserna i sina screeningsystem, vilket ledde till upptäckten att substanser med denna mekanism ökar effekten av standardkemoterapi. Parterna lämnade in patentansökan och har därefter fått bidrag från Innovation Fund Denmark. Förutom att nämna stipendiet i ett pressmeddelande den 5 juli 2016 har Saniona inte diskuterat dessa tillgångar offentligt tidigare.

Grundarna, ledningen och övriga aktieägare i Scandion Oncology är oberoende av Sanionas styrelse, ledning och större aktieägare i Saniona.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com
Kim Arvid Nielsen, CEO, Scandion Oncology, Mobil: +45 2143 1017, E-mail: Kimarvid@gmail.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com .

Om Scandion Oncology
Scandion Oncology är ett nyetablerat bioteknikbolag baserat i Köpenhamn, Danmark. Företaget kommer att utveckla läkemedel och tester (prediktiva biomarkörer) i syfte att förbättra överlevnad och livskvalitet för cancerpatienter och samtidigt säkerställa att kostnader som används av vårdgivare för cancerbehandling används på det mest rationella sättet. Scandion Oncology kommer att föra SCO101 och andra potentiella läkemedel för behandling av cancer från sitt egenutvecklade kemiska substansbibliotek av jonkanalshämmare tillsammans med prediktiva biomarkörer genom prekliniska och kliniska valideringsstudier och söka partnerskap med andra läkemedelsbolag för att få godkännande av FDA och EMEA följt av en introduktion till marknaden.

Scandion Oncologys ledning

Kim Arvid Nielsen, PhD, grundare och CEO

Utbildad läkare vid Köpenhamns universitet med E*MBA från SIMI. Kim Arvid Nielsen har de senaste 25 åren arbetat inom läkemedels- och bioteknikindustrin. De senaste 15 åren har han arbetat som VD på bioteknibolag både nationellt och internationellt.

Jan Stenvang, PhD, grundare och CSO

Docent sedan 2013 vid Köpenhamns universitet och tog sin MSc vid Syddansk universitet. Jan Stenvang har en PhD från Köpenhamns universitet, som utfördes hos Danish Cancer Society gällande genreglering och antiöstrogenresistent bröstcancer. Han är författare till 65 publikationer, varav de flesta rör translationell cancerforskning, biomarkörer och läkemedelsresistens.

Nils Brünner MD. PhD, Professor, grundare och CMO

Professor sedan 2002 vid Köpenhamns universitet. Chef för enheten för translationell cancerforskning vid Danish Cancer Society sedan 2013. Han är författare till mer än 350 publikationer, varav de flesta rör translationell cancerforskning om bröstcancer eller kolorektal cancer. Nils Brünner har mer än 10 års erfarenhet som VD och CMO (WntResearch AB), CSO (Oncology Venture A/S där han är grundare) och styrelsemedlem i flera bioteknikbolag.

20170503 - PR - Scandion Oncology - SWEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via GlobeNewswire

HUG#2101191