Petroplus trading update vierde kwartaal 2004: Negatief netto resultaat als gevolg van eenmalige afschrijvingen en voorzieningen

Het geconsolideerde nettoresultaat na belastingen over het vierde kwartaal van Petroplus International NV (Petroplus) is negatief als gevolg van een aantal eenmalige afschrijvingen en voorzieningen. Het nettoresultaat na belastingen uit operationele activiteiten is positief.

De vierde kwartaal resultaten werden positief beïnvloed door aanhoudend sterke raffinagemarges maar werden negatief beïnvloed door de voortdurende herstructurering van de raffinagemarge hedge portfolio die eerder werd aangekondigd.
De resultaten van de marketing activiteiten in Zwitserland waren goed terwijl de herstructurering van de Duitse groothandelsactiviteiten en het kantoor in Dubai resulteerde in voortdurende verliezen. Beide herstructureringsprocessen zullen in het eerste kwartaal van 2005 worden afgerond.

De geconsolideerde balans per 31 december 2004 laat een lagere liquiditeitspositie zien in vergelijking met het einde van het derde kwartaal. Dit is het gevolg van de hiervoor genoemde herstructurering van de Duitse activiteiten.

Petroplus zal de details van de ontwikkelingen in het vierde kwartaal en de gecontroleerde (audited) 2004 jaarcijfers bekendmaken zodra deze beschikbaar zijn.

NULL