Persbericht: Pictet Asset Management introduceert een fonds gericht op familiebedrijven

Pictet Asset Management maakte de introductie bekend van Pictet- Family, een in Luxemburg gevestigd icbe-conform beleggingsfonds.

Het fonds belegt in familiebedrijven. Deze presteren vaak beter dan de bredere wereldwijde aandelenmarkt en hanteren onderscheidende managementstijlen, die positief zijn voor langetermijnbeleggers: sterke normen en waarden en actief eigenaarschap, met een meer uitgesproken langetermijnfocus, gecombineerd met opvolgingsplanning. Uit diverse onderzoeken2 blijkt dat familiebedrijven vaak winstgevender zijn dan gelijksoortige bedrijven die geen familie-eigendom zijn. Succesvolle bedrijven op dit gebied hebben vier belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

  • Ondernemerschap – vaak via onderscheidende innovatie of disruptie;
  • Zorgvuldig rentmeesterschap – de wens om nu te investeren voor het succes van de volgende generatie en daarnaast, geen enkele generatie wil degene zijn die het familiebezit op het spel zet;
  • Sociaal-emotioneel vermogen “skin in the game” – het bedrijf weerspiegelt henzelf en de reputatie van hun familie. Zodoende zijn zij betrokken, actieve eigenaren en dit komt terug in hun financiële inzet; en
  • Visie op langere termijn – omdat een groot deel van het vermogen vaak in het familiebedrijf zit, handelen en investeren zij heel anders dan andere aandeelhouders van bedrijven. Zij investeren vaak groeigericht en hebben een striktere financiële discipline.