Hot Topics

Standard Life verwacht voorlopig lage yields EU leningen
De obligatiemarkten worden wereldwijd heen en weer geslingerd door opeenvolgende mondiale ontwikkelingen, schrijft Philip Laing, Investment Director bij Standard Life Investments, in een nieuwe Global Outlook. Philip Laing Vooral beleggers in Amerikaanse...
Alles over het terugvorderen van dividendbelastingen
Bronbelasting Als belegger of investeerder in buitenlandse aandelen en/of obligaties, kan men te maken krijgen met een directe belastingheffing op ontvangen dividenden en/of ontvangen coupons (interestuitkering). Deze vorm van het aan de bron heffen van belasting...
Sentiment onder Nederlandse beleggers over Azië slaat om: China zet de toon
Nederlandse beleggers hebben averij opgelopen met hun Aziatische beleggingen en lijken voorlopig hun buik vol te hebben van China. Het afgelopen jaar waren ze juist in groten getale gaan beleggen in China onder invloed van toenemend optimisme over de groeiperspectieven...
BNY Newton: Voorzichtigheid met Azië geboden
Bij Newton, een boutique van BNY Mellon, zijn de zorgen over de afgenomen groei in Azië en de kwetsbaarheid van bepaalde opkomende markten toegenomen. Reden om het aantal deelnemingen in de Asian Income-portefeuille terug te schroeven van meer dan 70 tot zo’n 60....
Schroders sceptischer over Duitsland
Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders , reisde in de rumoerige septembermaand door Duitsland, net voor de chaos rond VW losbrak. Toen overheerste daar nog de opluchting over het beslechten van de Griekse crisis. Toch bleek tussen de regels door dat de zorgenover...
Standard Life twijfelt over TTP
Na jaren van onderhandelen is eindelijk het Trans-Pacific Partnership (TTP) tussen de VS en twaalf Aziatisch-Pacifische landen opgetuigd. Het wordt betiteld als een vrijhandelsakkoord, maar het voorziet in meer dan alleen liberalisatie van de handel; onder andere...
NN geeft voorkeur high yield in Europa
De eurozone biedt betere waarderingen van high yield-obligaties dan enige andere regio in de wereld, volgens nieuw onderzoek door NN Investment Partners (NN IP)¹. Het onderzoek, uitgevoerd onder NN IP's panel van institutionele beleggingsbeheerders, toonde aandat...
Schroders: Hoe kwetsbaar zijn opkomende markten?
Craig Botham, econoom opkomende markten en drie fondsbeheerders in deze categorie bij Schroders - Allen Conway, James Barrineau en Guillermo Besaccia - discussieerden onlangs over de vooruitzichten voor de opkomende markten en hoe beleggers hier tegenaan moeten...
BNY Boston tipt Europese sectoren
De donkere wolken boven Europa lijken eindelijk op te lossen en beleggers durven weer terug te keren, getuige de instroom van USD 100 miljard dit jaar in fondsen die in Europese aandelen beleggen. Dat kan het moeilijker maken om de aandelen met potentie te onderscheiden...
Institutionele beleggers gaan uit van 3% yield op ‘uitdagende’ obligatiemarkten
Institutionele beleggers gaan op dit moment uit van een gemiddeld rendement van 3% per jaar op hun vastrentende strategieën bij ‘uitdagende’ markten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van NN Investment Partners (NN IP)1. De verwachtingen varieerden van minder dan1%...
Schroders over de rol van valuta voor EM
De wereldwijde handelscijfers vertonen een bedroevend beeld. In Azië, Europa en Zuid-Amerika is de export van de opkomende markten al even triest. Velen wijzen op een gebrekkige vraag wereldwijd en sommigen zien zelfs een recessie in de maak. Craig Botham, econoom...
Standard Life waarschuwt credit-beleggers
Bedrijfsobligaties bieden over het algemeen nog een goed rendement, maar geldt dat ook als de risico’s meegewogen worden? Recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat de risico’s groter kunnen zijn dan de vergoeding die er tegenover staat. Beleggers moeten volgens...
Russell blijft optimistisch over Europese aandelen
Russell Investments heeft vandaag haar 2015 Global Market Outlook – Q4 Update uitgebracht. De Amerikaanse economie maakt een sterke periode door en de crisis in Griekenland heeft het economisch herstel in de eurozone nauwelijks aangetast. Russell verwacht nietdat...
India geen eiland in de EM
De eurozone en India bleken tot nu toe redelijk bestand tegen de verslechtering in de opkomende markten. In de eurozone komt dit deels omdat het herstel vooral te danken is aan een aantrekkende binnenlandse vraag, meent James McCann, Europees econoom bij Standard...
Pictet AM Barometer Oktober: Risicovolle activa krijgen stabielere basis
Pictet Asset Management meldt dat het zijn blootstelling aan aandelen in opkomende landen (EM) vergroot van underweight naar neutraal. In opkomende markten is de meeste negativiteit inmiddels ingeprijsd. De blootstelling aan Amerikaanse aandelen wordt teruggeschroefd....