Research

Does Risk Seeking Drive Stock Prices (Post en Levy)
Een stochastische dominante analyse naar de voorkeuren en percepties van beleggers De onderzoekers Post en Levy onderzoeken of de zucht van beleggers naar risico’s een verklaring is voor aandelenrendementen. Hiervoor wordt de stochastisch dominante efficiëntie...
Scrabbelen met risico (Hallerbach)
Orange County, Daiwa en Metallgesellschaft genoemd. In het paper worden de concepten die eind negentiger jaren actueel waren besproken. Termen waarin risico wordt omvat zoals VaR, CaR, RAPM en Raroc worden in het kort toegelicht.
Analyzing Perceived Downside Risk: the Component Value-at-Risk Framework (Hallerbach en Menkveld)
De auteurs Hallerbach en Menkveld breiden het standaard Value at Risk model uit met een toewijzing aan individuele componenten: ‘component Value at Risk’. Als voorbeeld wordt gewerkt met het aandeel Air France-KLM Air France-KLM . De koers van het aandeelheeft...
A comparative analysis of current credit risk models (Crouhy, Galai en Mark)
De onderzoekers Crouhy, Galai en Mark onderzochten diverse Value at Risk modellen voor intern risicobeheer. De volgende modellen worden geanalyseerd: CreditMetrics van JP Morgan, het optieprijs-model van KMV, CreditRisk+ van Credit Suisse Financial Products (CSFP)...
Regulatory implications of credit risk modelling (Jackson en Perraudin)
De auteurs Jackson en Perraudin stellen dat de standaard kredietrisicomodellen doorgaans te kort schieten. Managers die zich stringent vasthouden aan deze modellen moeten daarom ook niet te zwart/wit hun risicobeleid op gaan baseren.
Interest Rate Risk, the Maturity Model (Saunders)
Verkeerde inschattingen van de looptijden van verplichtingen en ontvangsten leidt vaak tot onnodige renterisico’s. Saunders verwijst naar de jaren ’80 waar in veel bedrijven failliet gingen door onverwachte stijgingen van de rentes. Volgens de onderzoekers zijn...
Financial Modelling: Where to go? With an illustration for portfolio management European Journal of Operational Research (Spronk en Hallerbach)
De onderzoekers Hallerbach en Spronk stellen dat financiële modellen de individuele belangen moeten dienen. Managers en/of beleggers zouden voor het bepalen van hun financiële beslissingen de volgende volgorde aan moeten houden: (1) in kaart brengen van de verschillende...
Risk, Return and Equilibrium Empirical Tests (Fama en MacBeth)
De onderzoekers Fama (bekend van het werk met Kenneth French) en Macbeth onderzochten via een 2-parameter portefeuille de risico/rendementskarakteristieken van de Amerikaanse aandelen (verhandel op de New York Stock Exchange). Dit model is deels gebaseerd op het...
Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies (Fama & French)
Het onderzoek “Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies” door Fama en French geldt als een baanbrekend onderzoek op het gebied van verklaringen voor aandelenrendementen. In hun paper behandelen ze het zogenaamde 3-factor model dat de rendementen van...
Derivatendebacles (Van der Zwet)
Van der Zwet stelt dat beleggers en risicomanagers de risico’s van derivaten stelselmatig blijven onderschatten. De auteur gaat in op de grote debacles zoals die van Metallgesellschaft, Barings en Sumitomo. Metallgesellschaft ging ten onder door een verkeerd uitgevoerde...
Een maandelijks patroon in aandelenrendementen (Jacobsen)
Ben Jacobsen geldt wereldwijd als een van de bekendste onderzoekers naar het januari-effect. Zijn werk op dit gebied is nog steeds leidend en wordt vandaag de dag nog voor veel andere onderzoeken naar anomalieën gebruikt. De onderzoekers tonen aan dat de efficiënte...
The Limits of Econometrics (Darnell en Evans)
De onderzoekers Darnell en Evans hebben de econometrische financiële modellen die tussen 1950 en 1970 gangbaar waren onderzocht. De gangbare kritiek op modellen was volgens de onderzoekers dat ze vooral gericht waren de schattingen van het model zelf en niet op...
VAR Linsmeier & Pearson (2000)
De onderzoekers Linsmeier en Pearson kijken naar de voor- en nadelen van VaR (Value at Risk) als graadmeter voor risico’s. VaR gaat volgens de onderzoekers uit van te stringente veronderstellingen die de realiteit niet goed weerspiegelen. Ten eerste gaat hetmodel...
"In Search of attention", Aandelenkoersen via Google SVI voorspellen, vooral bij IPO’s significante verbanden.
De onderzoekers Da, Engelberg en Gao hebben als maatstaf voor de populariteit van een aandeel gekeken naar hoe vaak het bij google gezocht werd gekeken. Dit gebeurde aan de hand van de Alphabet Search Volume Index (SVI). Bij hun dataverzameling van de aandelen...