Deposito

Definitie

Een geldbedrag dat voor een vooraf vastgestelde tijd en tegen een vastgestelde rente aan een bank wordt toevertrouwd.
De looptijd van een deposito kan variëren van minimaal een dag tot meerdere jaren.

Zie ook