Meldingen transacties bestuurders en commissarissen Nederlandse aandelen

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
01 Jun 2023 Adyen N.V. M.B. Swart
01 Jun 2023 Adyen N.V. A. Matthey
01 Jun 2023 Koninklijke KPN N.V. W. Stammeijer
01 Jun 2023 Just Eat Takeaway.com N.V. J. Groen
01 Jun 2023 Just Eat Takeaway.com N.V. J. Gerbig
01 Jun 2023 Just Eat Takeaway.com N.V. A.J. Kenny
01 Jun 2023 Adyen N.V. E.L. Tandowsky
01 Jun 2023 Just Eat Takeaway.com N.V. B. Wissink
01 Jun 2023 Heineken N.V. H.P.J. van den Broek
01 Jun 2023 Koninklijke KPN N.V. C. Vergouw
31 May 2023 CTP N.V. P. Trenka
31 May 2023 Heineken Holding N.V. C.L. de Carvalho-Heineken
31 May 2023 NSI N.V. B. Stahli
31 May 2023 Euronext N.V. M. Bento
30 May 2023 RHI Magnesita N.V. S. Borgas
30 May 2023 Euronext N.V. D. Byrne
30 May 2023 CNH Industrial N.V. S. Heywood
30 May 2023 RHI Magnesita N.V. I.B. Botha
30 May 2023 CNH Industrial N.V. S.W. Wine
30 May 2023 NSI N.V. B. Stahli
26 May 2023 NSI N.V. A.A. de Jong
25 May 2023 AEGON N.V. E. Friese
25 May 2023 AEGON N.V. M. Rider
25 May 2023 Aalberts N.V. W.A. Pelsma
25 May 2023 Stellantis N.V. C. Tavares
24 May 2023 Pharming Group N.V. M. Pykett
24 May 2023 Pharming Group N.V. D.A. Jorn
24 May 2023 Pharming Group N.V. L. Kruimer
24 May 2023 Pharming Group N.V. J. van der Meijs
24 May 2023 Pharming Group N.V. B. Yanni
24 May 2023 Aalberts N.V. W.A. Pelsma
24 May 2023 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
24 May 2023 Pharming Group N.V. S. Baert
24 May 2023 Pharming Group N.V. P. Sekhri
23 May 2023 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
23 May 2023 Stellantis N.V. C. Tavares
23 May 2023 ARCADIS N.V. A.G. Brookes
23 May 2023 NN Group N.V. D.E. Knibbe
23 May 2023 Aalberts N.V. A.R. Monincx
23 May 2023 NN Group N.V. A. van Melick