Meldingen transacties bestuurders en commissarissen Nederlandse aandelen

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
15 Jun 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
14 Jun 2021 EXOR N.V. J.P. Elkann
14 Jun 2021 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
14 Jun 2021 Stellantis N.V. A. Godbehere
11 Jun 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
11 Jun 2021 NX Filtration N.V. J.T.P. Glorie
11 Jun 2021 EXOR N.V. J.P. Elkann
11 Jun 2021 NX Filtration N.V. H.D.W. Roesink
11 Jun 2021 NX Filtration N.V. M.A. Staatsen
10 Jun 2021 EXOR N.V. J.P. Elkann
09 Jun 2021 Koninklijke Philips N.V. M.J. van Ginneken
09 Jun 2021 Koninklijke Philips N.V. F.A. van Houten
09 Jun 2021 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
09 Jun 2021 EXOR N.V. J.P. Elkann
09 Jun 2021 Koninklijke Philips N.V. A. Bhattacharya
08 Jun 2021 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles C. Bikkers
08 Jun 2021 EXOR N.V. J.P. Elkann
07 Jun 2021 Euronext N.V. G. Lauchard
07 Jun 2021 RHI Magnesita N.V. S. Borgas
07 Jun 2021 Euronext N.V. O. Amundsen
07 Jun 2021 Euronext N.V. S. Boujnah
07 Jun 2021 Euronext N.V. C.M. Topple
07 Jun 2021 Euronext N.V. V.G.J.M. van Dessel
07 Jun 2021 Euronext N.V. D. Byrne
07 Jun 2021 Euronext N.V. I. Ucha
07 Jun 2021 Euronext N.V. S. Huis in 't Veld
07 Jun 2021 Beter Bed Holding N.V. A.J.G.P.M. Kruijssen
07 Jun 2021 Euronext N.V. D. d'Amarzit
07 Jun 2021 EXOR N.V. J.P. Elkann
04 Jun 2021 Koninklijke DSM N.V. J. Ramsay
04 Jun 2021 Accell Group N.V. J.J. Both
03 Jun 2021 STMicroelectronics N.V. J-M. Chery
03 Jun 2021 Davide Campari - Milano N.V. L. Garavoglia
03 Jun 2021 AEGON N.V. E. Friese
03 Jun 2021 AEGON N.V. M. Rider
03 Jun 2021 Novisource N.V. P.P.F. de Vries
03 Jun 2021 Stellantis N.V. J.P. Elkann
02 Jun 2021 Signify N.V. M.L. Mariani
02 Jun 2021 Signify N.V. E.H.E. Rondolat
02 Jun 2021 Stellantis N.V. J.P. Elkann