Rentespook

Definitie

Dreiging van hogere rente.
De grootste boosdoener op de aandelenmarkt is het rentespook. Al op het moment dat de Europese Bank voorzichtig uitspreekt 'de rente
eventueel te willen verhogen', dalen de aandelenkoersen direct. De angst voor hogere rente is terecht, want het raakt de aandelenmarkt op
alle fronten.

Zie ook