Achtergestelde lening

Definitie

Een bedrijf hoeft bij een faillissement een achtergestelde lening pas terug te betalen, nadat het gewone obligaties en andere leningen heeft afgelost. Dat levert wel een hoger risico op voor de schuldeiser. Daarom is de rente meestal iets hoger.


Een achtergestelde obligatie wordt bij een faillissement van de onderneming, zoals de naam al zegt, achtergesteld bij de rest van de schulden van de onderneming.


Eerst worden de andere schulden van de onderneming afbetaald en als er dan nog kapitaal resteert dan komen de houders van de achtergestelde obligaties aan de beurt.


Hiertegenover staat dan dat hij op deze obligatie een hogere rente krijgt dan bij de normale obligatie. De houder van een achtergestelde obligatie heeft wel voorrang op aandeelhouders.


Zie ook