Autonome groei

Definitie

De groei van een bedrijf gebaseerd op al bestaande activiteiten. Overnames worden dus buiten beschouwing gelaten.