Bedrijfsresultaat

Definitie

Dit is de netto-omzet min de gemaakte kosten om die omzet te behalen. Buiten beschouwing worden gelaten: de rente, belastingen en bijzondere baten. In het Engels heet het bedrijfsresultaat ook wel EBIT: earnings before interest and taxes.