Putoptie

Definitie

Een recht om 'iets' gedurende een bepaalde periode tegen een vooraf afgesproken prijs te mogen verkopen. Dat 'iets' is bijvoorbeeld een aandeel.
Je kunt niet alleen het recht verwerven om een onderliggende waarde
tegen vooraf vastgestelde voorwaarden te kopen, maar ook de optie om
iets te verkopen. Het kooprecht noemen we een calloptie, het verkooprecht
een putoptie. Met de koop van een calloptie speculeer je op een
koersstijging, met de koop van een putoptie op een daling van de koers.

Zie ook