Fondsmanager

Definitie

Een manager die aan het roer staat van een beleggingsfonds.
De fondsmanager van een beleggingsfonds bepaalt in welke regio's en sectoren hij belegt en of hij bijvoorbeeld ook in obligaties investeert. Zijn beleid komt op papier te staan in de vorm van een prospectus die iedereen kan inzien. Dit beleid kan hij niet van de een op de andere dag wijzigen. Een soort regeerakkoord dus. Zo kan een Azië-fonds niet plotseling gaan investeren in Nederland, kan een puur aandelenfonds geen vastgoed kopen en mag een manager van een IT-fonds geen aandelen in een voedselbedrijf kopen.

Bonus
Binnen het beleid mag de fondsmanager zijn gang gaan. Hij bepaalt of aandeel A of aandeel B wordt gekocht en hoe groot zijn belang hierin
wordt. Zijn de prestaties goed, dan zal hij een bonus krijgen, die door u (indirect) wordt betaald. Blijven zijn rendementen achter bij die van
zijn collega's, dan zal hij vroeg of laat zijn biezen moeten pakken. Wanneer dat is, wordt niet bepaald door de participanten, maar door de financiële instelling die het fonds exploiteert. Het fonds blijft ook na het vertrek van deze man of vrouw bestaan. Meneer A wordt vervangen
door Mevrouw B en uw geld blijft gewoon in de pot zitten. U hebt geld gestoken in het fonds, niet in de fondsmanager.

Zie ook