Vermogensbeheer in 2023. Een spreidstand tussen Amerikaanse waarden en diversificatie.

Het jaareinde komt in zicht en dat is traditioneel het moment waarop private banking-huizen al even vooruitblikken naar 2023. Wij peilden bij Jérôme van der Bruggen, Chief Investment Officer Private Banking bij Degroof Petercam, naar zijn inflatieverwachtingen en wat dit kan betekenen voor de aandelen in een beleggingsportefeuille.

Het is intussen ruim een jaar geleden sinds de centrale banken ten strijde trokken tegen de inflatie, maar de effecten daarvan worden nu pas voelbaar in de reële economie. Ik vergelijk de economie vaak met een logge tanker die heel wat tijd nodig heeft om van koers te veranderen. Er zijn echter grote verschillen tussen de sectoren onderling. De halfgeleidersector deelde bijvoorbeeld al heel vroeg in de klappen maar zal allicht ook als een van de eerste profiteren van een herstel. Vandaar dat technologieaandelen aangehouden kunnen worden, op voorwaarde weliswaar dat de risico’s in de portefeuille evenwichtig gespreid zijn. Ik kan dat trouwens niet genoeg benadrukken: een degelijke diversificatie vormt de hoeksteen van goed vermogensbeheer.

“Amerikaanse waarden hebben streepje voor, maar diversificatie blijft hoeksteen van goed vermogensbeheer”

Voor de aandelenbelegger hebben de Amerikaanse waarden in 2023 ongetwijfeld een streepje voor. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, beteugelt de inflatie met een arsenaal aan middelen dat sinds de jaren ’70 ongezien is. De beleidsrente is daardoor gestegen van nul procent naar vier procent. Of er door die maatregelen snel een kentering zal komen? Dat is moeilijk te zeggen, maar het lijkt ons een redelijke aanname dat de Fed in staat is om het tij te keren. We verwachten dat dit nog wel even zal duren, maar denken toch dat die kentering er in de loop van 2023 zou kunnen komen.

En op dat ogenblik zal de Fed haar beleid kunnen omgooien. Het gevolg hiervan is dat wij in ons vermogensbeheer uitdrukkelijk belegd blijven in Amerikaanse waarden die volgens ons zullen stijgen zodra die kentering er komt. De beurs anticipeert zo een ommekeer doorgaans ruim op voorhand. En uiteraard willen wij dan niet aan de zijlijn staan, maar onze private banking-klanten mee de vruchten laten plukken van de stijging. Als vermogensbeheerder is dat onze taak.

Slotsom? 2023 zal allicht een jaar met twee snelheden zijn. Mijn advies: laat uw portefeuille goed begeleiden door de specialisten van onze private banking-afdeling zodat deze niet in snelheid wordt gepakt. Zij volgen de financiële markten voortdurend op de voet en blijven nuchter als de beurzen wat minder presteren. Maar vooral, ze zorgen ervoor dat u geen gouden kans laat schieten. Want dat zou jammer zijn.