Bedrijven

Transparentieverklaring - Participatiemelding van Blackrock Inc.
Brussel, vrijdag 25 mei 2018 om 08.30 uur (CEST) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock . (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) Solvay nv te kennen gegeven...
Ackermans & van Haaren: Trading update eerste kwartaal 2018
Bijlage AvH persbericht.pdf
Realdolmen: FY 2017-2018 persbericht > Exercice 2017-2018 communiqué de presse > FY 2017-2018 press release
Resultaten voor het jaar eindigend op 31 maart 2018 Algemene financiële resultaten in lijn met de verwachtingen. 258 miljoen euro omzet, stijging van 5,9% in vergelijking met vorig jaar. Bedrijfsresultaat van 14 miljoen euro, 16,4% beter dan vorig jaar....
Orange Belgium : Orange Belgium en MEDIALAAN tekenen een full MVNO-overeenkomst die JIM Mobile en Mobile Vikings verwelkomt op het netwerk van Orange Belgium
Gemeenschappelijk persbericht Brussel, 24 mei 2018 Gereglementeerde informatie Orange Belgium en MEDIALAAN tekenen een full MVNO[1]-overeenkomst die JIM Mobile en Mobile Vikings verwelkomt op het netwerk van Orange Belgium Orange Belgium en...
Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) Gereglementeerde informatie 24 mei 2018, 17u45 Kinepolis Group NV meldt dat door inkoop van eigen aandelen, de kennisgevingsplichtige personen...
Orange Belgium breidt zijn convergent aanbod Love uit met unlimited live-tv in de Orange TV app en een Fixed Phone optie
Persbericht Brussel, 24 mei 2018 Orange Belgium breidt zijn convergent aanbod Love uit met unlimited live-tv in de Orange TV app en een Fixed Phone optie Orange Belgium blijft investeren in z'n Love-formule om z'n convergente positie en groei...
Agfa-Gevaert : Agfa Graphics implementeert substantiële prijsverhogingen voor zijn prepress-drukplaten
Maatregelen zijn nodig om sterke stijging van aluminiumprijzen te compenseren Mortsel, België - 23 mei 2018 - 7.45 uur CET Vandaag kondigde Agfa Graphics een wereldwijd prijsverhogingsprogramma aan voor zijn prepress-drukplaten. Afhankelijk van...
Aandeelhouders DPA Group akkoord met benoemingen en dividendvoorstel
Amsterdam, 23 mei 2018 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA heeft op 22 mei 2018 ingestemd met het voorstel om Albert Klene tot commissaris te benoemen. Voorzitter Ron Icke is voor een termijn van twee jaar herbenoemd. Désirée Theyse is conform...
Verkoop dashboard camera's blijft stijgen
De verkoop van dashboard camera’s blijft stijgen. Deze trend, overgevlogen vanuit Rusland, wordt ook in Nederland steeds populairder. Niet alleen kun je er zomaar een uniek moment mee filmen, ook biedt het voor velen een gevoel van veiligheid. Want hoewel de wettelijk...
Leasinvest Real Estate: verslag van de jaarvergadering van 22 mei 2018
1. Goedkeuringen en kwijtingen De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2018 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Leasinvest Real Estate, afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de resultaatsbestemming,...
Intervest Offices & Warehouses: Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2017
· Aandeelhouders kiezen voor 57,5% van de aandelen voor keuzedividend · Versterking van het eigen vermogen met € 10 miljoen De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses (hierna 'Intervest') hebben...
Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (22 mei 2018)
Gereglementeerd bericht 22 mei 2018, 18u00 Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerdin...
Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen
Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 143.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 14-05-2018 en 18-05-2018. Datum Aantal aandelen Totaal Bedrag (EUR)...
Transparentieverklaring - Participatiemelding van Blackrock Inc.
Brussel, dinsdag 22 mei 2018 om 08.30 uur (CEST) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock . (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) Solvay nv te kennen gegeven...
KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Groep NV
Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 22 mei 2018, 8 uur Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV (artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke...