Huidige crisis, een wetmatigheid?

Deze discussielezing gaat over een zeer actueel thema: de huidige financiële crisis. Bijna dagelijks worden bedrijven en burgers hiermee geconfronteerd. Amper is sprake van enig herstel of een volgend probleem moet worden opgelost. Niet alleen spaarders en beleggers hebben hierdoor (veel) geld verloren, ook bedrijven en de belastingbetaler moeten hun bijdrage leveren; zelfs de pensioenvoorziening van de burgers komt onder grote druk te staan.

Samenlevingen worden geconfronteerd met dezelfde problemen als aan het eind van de tweede industriële revolutie zoals oplopende werkloosheid, torenhoge schulden van bedrijven en overheden en dalende beursindexen. Kijkend naar de kenmerken van de fasen van transities, dit zijn maatschappelijke transformatieprocessen, zou het heel goed kunnen, dat we nu aan het eind van de zogenaamde derde industriële revolutie zijn aanbeland.

Tijdens de lezing komen belangrijke kenmerken van transities aan de orde, het verloop van een transitie volgens de s-curve, de duur van transities en belangrijke transities die zich in de geschiedenis hebben voorgedaan en die grote invloed hebben gehad op onze leefomgeving. Er wordt aan de hand van grafieken van o.a. beursindexes, de schuldenlast van samenlevingen, salariëring in de financiële wereld aangetoond dat deze grafieken grote overeenkomsten hebben met de s-curves van de laatste twee industriële revoluties. Er wordt ook aandacht besteed aan beursindexen. Beursindexen, zoals de Dow Jones , zijn fata morgana’s en zetten samenlevingen op het verkeerde been.

Klikt u hier voor de details van de lezing

In de lezing staan vijf belangrijke pijlers van de eigen leefomgeving centraal. De historie heeft geleerd dat deze pijlers onontbeerlijk zijn voor een stabiele leefomgeving.