Vermogensbeheer

Definitie

Laten beheren van vermogen door een derde partij.
Vermogensbeheer gaat een stap verder dan beleggingsadvies. De adviezen van een beleggingsadviseur kunt u naast zich neer leggen: u bent degene die in deze relatie de uiteindelijke beslissing neemt. In een relatie met een vermogensbeheerder bent u echter niet meer de persoon die de definitieve besluiten neemt: die neemt de beheerder voor u. Met een vermogensbeheerder geeft u de beleggingsbeslissingen uit handen.

Zie ook