Recessie

Definitie

Negatieve economische groei.
Recessie betekent letterlijk 'teruggang' of 'achteruitgang. Recessie is het tegenovergestelde van groei of vooruitgang.

Conjunctuur
Recessie kan onderdeel zijn van een laagconjunctuur. Ten tijde van een recessie vinden vaak reorganisaties plaats in bedrijven, waarbij gedwongen ontslagen kunnen vallen. Ook gaan meer bedrijven failliet.

Zie ook