Delta

Definitie

Optieterm die het aantal aandelen aangeeft dat nodig is om het risico van een optie te dekken.
Heeft een (call)optie een delta van 10, dan is de stijging van deze optie gelijk aan de stijging van 10 aandelen waar de optie betrekking op heeft

Zie ook