Navigeren door de Web3-grens

Web3, een ontwrichtende kracht in de voortdurende evolutie van het internet, belooft de manier waarop we online communiceren, zaken doen en financiële diensten gebruiken volledig te veranderen. Naast een vergelijking van Web3 met zijn voorganger, Web2, heeft deze korte introductie tot de technologie tot doel de basisprincipes van Web3 te verduidelijken en de kansen te benadrukken die het investeerders, applicatieontwikkelaars en gebruikers biedt.

Menno martens
Menno Martens

Inzicht in Web2 versus Web3

TLDR: Web2 is het internet waar gebruikers inhoud lezen en schrijven van en naar een gecentraliseerde database, Web3 is het internet waar gebruikers niet alleen inhoud lezen en schrijven naar een database, de gebruikers zijn ook eigenaar van wat ze maken en zijn vrij om inhoud te verkopen of te kopen via de Web3-infrastructuur. De database in Web3 is de blockchain (hoewel voor sommige gebruiksscenario’s nog steeds een gecentraliseerde infrastructuur vereist is, maar het eigendom nog steeds gebonden is aan cryptografie). Hieronder bespreken we wat deze paradigmaverschuiving betekent voor de belangrijkste belanghebbenden: Gebruikers, ontwikkelaars en investeerders.

1. Gebruikerservaring:

• Web2: Gebruikers in het Web2-tijdperk zijn slechts consumenten van inhoud en diensten. Gebruikers van gecentraliseerde platforms geven vaak hun privacy en zelfs waardevolle gegevens op in ruil voor gemak.
• Web3: Gebruikers nemen actief deel aan Web3. De gedecentraliseerde architectuur van Web3 geeft gebruikers meer controle over hun digitale identiteit en gegevens. Blockchain-technologie bevordert een meer gebruikersgerichte ervaring door transactietransparantie en vertrouwen te garanderen.

2. Applicatieontwikkeling:

• Web2: Web2-ontwikkelaars gebruiken propriëtaire infrastructuur en gecentraliseerde applicatieontwikkeling. Het landschap wordt gedomineerd door monolithische applicaties met silo-databases.
• Web3: Web3-ontwikkeling is gebaseerd op blockchain-technologie en is gedecentraliseerd. Vertrouwenloze interacties worden mogelijk gemaakt door smart contracts, gedecentraliseerde applicaties (DApps) en blockchainprotocollen, die tussenpersonen overbodig maken.

Investeerdersperspectief:

• Web2: Traditionele aandelen of eigendom in gecentraliseerde bedrijven zijn meestal de focus van investeerders. Dividenden en bedrijfswinsten creëren waarde.
• Web3: Web3-investeerders hebben regelmatig interactie met tokens. Het wordt essentieel om tokenomics, of het economische model van een op blockchain gebaseerd systeem, te begrijpen. In gedistribueerde systemen staan tokens voor nut, eigendom en ondernemingsbestuur. Beleggingsbeslissingen worden beïnvloed door ondernemingsbestuur en tokenwaarderingspotentieel.

De tokeneconomie: Web3-ecosystemen van brandstof voorzien

1.

1.Tokenwaardeopbouw

Een belangrijk onderdeel van het Web3-ecosysteem zijn tokens. Hun waarde wordt gegenereerd door een aantal processen, zoals:

• Schaarste: Een beperkt aanbod van tokens kan de vraag doen toenemen en hun waarde verhogen.
• Nut: Tokens hebben intrinsieke waarde omdat ze vaak toegang bieden tot diensten, stemrechten of ondernemingsbestuur.
• Uitzetten en opbrengstlandbouw: Gebruikers kunnen aan yield farming doen om meer tokens te krijgen of tokens inzetten om het netwerk te beveiligen.

2. Ecosystemen bootstrappen:

Tokendistributiestrategieën worden vaak gebruikt door Web3-projecten om hun ecosystemen op te zetten:
• Initial Coin Offering (ICO’s): De initële verkoop van tokens is de oudste manier om geld in te zamelen voor een Web3 project.
• Tokenverkoop en veilingen: Om tokens onder de gemeenschap te verdelen, houden projecten verkopen of veilingen.
• Airdrops: Het distribueren van tokens en het aanmoedigen van deelname door het gebruik van gedecentraliseerde financiële protocollen.

Kansen benutten in Web3

1. Gebruikers:

• Controle over uw gegevens: Gebruik platforms die veel waarde hechten aan de privacy van gebruikers en het eigendom van gegevens.
• Begrijp de voordelen van DApps: Leer meer over gedecentraliseerde apps die onderscheidende en open diensten bieden.

2. Ontwikkelaars:

• Bestudeer Blockchain-ontwikkeling: Krijg inzicht in blockchainprotocollen en smart contract creation.
• Steun open source: Raak betrokken bij gedecentraliseerde projecten en help deze uit te breiden.

3. Beleggers:

• Begrijp Tokenomics en Crypto-economie: Onderzoek de tokenomics van een project om te bepalen of er waarde kan ontstaan.
• Diversifieer uw portefeuille: Investeer in verschillende Web3-platforms en -projecten om risico’s te spreiden en te profiteren van een verscheidenheid aan kansen.
Web3 vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in de manier waarop we internet bekijken en gebruiken, en niet alleen een technische vooruitgang. Gebruikers, ontwikkelaars en beleggers kunnen van de innovatie profiteren en een meer gedecentraliseerde, transparante en inclusieve digitale toekomst bevorderen door het onderscheid tussen Web2 en Web3 te begrijpen en door de complexiteit van tokeneconomieën te navigeren.

Meld u aan voor onze Crypto Nieuwsbrief om meer inzichten in digitale beleggingen te ontvangen.