Analisten: Prestaties van Square zijn van enorm belang

Volgens de auteurs van dit artikel op Libraryforinvestors.com zijn de laatste ontwikkelingen van het aandeel van Square (NYSE: SQ) een reflectie geweest van de gehele markt. In de eerste negen maanden van 2018 is het aandeel van Square bijna verdrievoudigd. Toen de stijging voorbij was kwam er een enorme daling, het aandeel van Square was namelijk in het late deel van december al bijna de helft van haar waarde verloren.

Volgens de auteurs zorgt de herstellende markt voor een stijging bij het aandeel van Square. Square is meer dan 50% gestegen ten opzichte van haar dieptepunt in december. De winst van het bedrijf zou volgens Vince Martin (Investorplace) zorgen voor een belangrijk winstrapportage. Dit winstrapportage is van groot belang voor Square volgens de auteurs, mede dankzij de hoge prijs van het aandeel. De prijs van het aandeel staat boven de verwachtingen van analisten en Square moet een goed vooruitzicht van 2019 laten zien om de huidige prijs van het aandeel te ondersteunen.

Maar het Square aandeel heeft ook een receptieve markt nodig. De recente winst is een teken dat beleggers zich meer op hun gemak voelen bij hoge inkomsten en gezien de recente bewegingen van Square, een hoger risico. Met deze reden benoemden de auteurs van dit artikel het aandeel van Square tot de top 3 aandelen om in de gaten te houden.

Wanneer het risicovolle handelen in het Square aandeel doorgaat na het rapporteren van de winst, zal dit volgens de auteurs een teken zijn dat de markt als geheel klaarstaat om de economische toppen van 2018 te bereiken. Wanneer dat niet het geval is, kan dit volgens Vince Martin (Investorplace) een teken zijn dat de technische belangstelling van 2019 bijna tot een einde komt.

Winstverwachting van Square

Volgens de auteurs van het artikel lijken de verwachtingen over de inkomsten van Square haalbaar, maar daarnaast ook erg agressief. De consensus projecten hebben de omzetgroei gecorrigeerd met een groei van 60.7%. Volgens de schrijvers lijkt dat een groot getal, maar dat is een groeipercentage wat in werkelijkheid vaker voorkomt dan van tevoren gedacht wordt. Wanneer men de kwartalen vergelijkt met kwartalen van het jaar ervoor zijn groeipercentages als 60-70 procent niet speciaal. Wall Street analisten zouden volgens dit artikel erg positief zijn over het aandeel van Square. De voorspelling was dat er een winst van 14 cent per aandeel werd behaald, die 75% zou stijgen in vergelijking met het jaar daarvoor.

Het bedrijf zelf verwacht een omzetgroei van 59% en een winst per aandeel van 12 tot 13 cent. Vince Martin (Investorplace) zegt hierover dat Square historisch gezien erg conservatief is in het rapporteren van verwachtingen. Toch komt het vaak voor dat de verwachtingen van de Wall Street analisten worden overtroffen. Al 11 kwartalen lang zijn de gerealiseerde inkomsten en winst per aandeel groter dan de vooraf gegeven consensus.

Volgens het artikel heeft de dip van Square in december ervoor gezorgd dat analisten een groei van omzet van 43% verwachten en een stijging van uitbetaling van 52%. Deze verwachtingen hebben volgens de auteurs ervoor gezorgd dat beleggers toch het Square aandeel in de dip hebben opgekocht.

Waarom het Square aandeel de richting van de markt aan zou kunnen duiden

Ervan uitgaande dat de inkomsten en begeleiding van Square goed zijn, zou de reactie op het Square aandeel veelzeggend kunnen zijn. Volgens de auteurs wordt het aandeel 100 keer boven de huidige consensus van 2019 verhandeld. Vince Martin schreef hierover: “Er is geen gebrek aan risico’s bij dit aandeel.”

Volgens Luke Lango zou de stap van Square richting het bankieren een grote groei kunnen veroorzaken. Echter, het bankieren vergroot ook de macro-economische invloed. Volgens de auteurs zou het bedrijf vooral met kleine bedrijven werken in de bankensector. Kleine bedrijven worden vaak als eerste geraakt door een economische neerwaartse trend. De relatie tussen het lenen van geld aan kleine bedrijven en een dalend inkomen van Square zou dus volgens de auteurs kunnen aanduiden dat de economie een sterke neerwaartse beweging gaat maken.

In het artikel wordt verteld dat de concurrentie niet stil heeft gezeten en dat deze groei van concurrentie zich in verschillende vormen laat zien. Volgens Tom Taulli zou de fusie van Fiserv (NASDAQ: FISV) en First Data (NYSE: FDC) mede aangedreven worden door de wens om beter te concurreren met het bedrijf Square. Grote banken waaronder Bank of America (NYSE: BAC) en JPMorgen Chase (NYSE: JPM) zijn een partnership aangegaan met Zelle die gericht is op de betalingskant van de activiteiten van Square.

Square heeft deze risico’s af weten te schudden en zou dat ook kunnen blijven doen volgens de auteurs. 60% groei in de gecorrigeerde inkomsten van 2018 zou een aanduiding kunnen zijn dat er niets mis is met het bedrijf en dat het bankieren alleen maar de potentie van het bedrijf zou kunnen vergroten.

De grote dalen en pieken van het aandeel van Square zijn grotendeels te wijden aan de risico’s die het aandeel met zich mee brengt. De reactie op het winstrapport van woensdag zal volgens de auteurs van dit artikel erg belangrijk zijn. Niet alleen van Square zelf, maar ook voor de rest van de markt.