DSM laagste k/w in chemiesector

DSM presenteerde vandaag haar cijfers over het vierde kwartaal. Het concern boekte een operationele winst van 190 miljoen euro. Feike Sijbesma, topman van DSM , heeft in een verklaring aangegeven dat het geven van richtlijnen voor het komende jaar moeilijk zal zijn. Reden hiervoor is de huidige macro-economische onzekerheid aldus Sijbesma. De topman doelt hiermee op de zwakke Amerikaanse Dollar en de hoge energie- en grondprijzen.

DSM heeft in het vierde kwartaal van 2007 een operationele winst geboekt van 190 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 2% ten opzichte van een jaar geleden. Hiermee kwam het bedrijfsresultaat over 2007 uit op 823 miljoen euro. De nettowinst vóór bijzondere posten kwam uit op 558 miljoen euro. Het dividendvoorstel is 1,20 euro per gewoon aandeel. Over het gehele jaar 2007 steeg de omzet uit doorlopende activiteiten met 5%. De autonome omzetgroei bedroeg 7% (volumes 3%; verkoopprijzen 4%) en lag daarmee 2% boven de strategische doelstelling van 5%. Valutakoersen hadden per saldo een negatief effect van 3%. Vooral de clusters Nutrition en Performance Materials zagen hun verkoopvolumes sterk stijgen. Het cluster Industrial Chemicals slaagde erin een goede volumegroei te realiseren en tegelijkertijd de gestegen energie- en grondstofkosten door te berekenen in de verkoopprijzen. De grootste prijsstijging werd gerealiseerd in het cluster Pharma als gevolg van tijdelijke schaarste op de markt voor anti-infectiva.

Sijbesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM , gaf als toelichting: “ DSM presteerde goed in 2007, met een goede omzetgroei, vooral in het vierde kwartaal, en sterke resultaten gezien de uitdagingen waar de onderneming gedurende het jaar mee te maken had. In 2008 verwachten wij wederom goed te presteren.”. De waardering voor bedrijven uit de chemiesector verschillen sterk van elkaar. De gemiddelde koers-winstverhouding van de sector ligt op 20,39. Absolute uitschieter is het Zwitserse Syngenta met een k/w van 58,25. Na het Duitse Henkel is DSM qua k/w het laagst gewaardeerde aandeel in de sector. Het dividendrendement van DSM ligt hierdoor wel boven het gemiddelde.

Statistieken chemiesector Forward P/E Div.rend.   Div./ (Forw. P/E) Koersperf.
Air Liquide 10,79 4,44 0,41 -11,50
Akzo Nobel 11,85 2,52 0,21 -13,03
BASF 13,20 7,33 0,56 -17,09
Bayer 24,77 1,82 0,07 -12,04
Ciba -76,25 6,24 -0,08 -6,50
Clariant -23,00 2,94 -0,13 -19,80
DSM 9,48 3,70 0,39 -16,50
Du Pont 13,82 3,14 0,23 7,73
Henkel 4,89 4,98 1,02 -24,70
ICI 21,11 3,73 0,18 NA
Johnson Matthey 27,40 1,55 0,06 4,25
Lonza 28,78 1,11 0,04 2,39
Syngenta 58,25 1,24 0,02 5,81
Tessenderlo Chemie -32,42 3,12 -0,10 -13,10
Ongewogen gemiddelden 20,39 3,41 0,20 -8,77

Gemiddelde forward price/earnings: 20,39
Forward price/earnings per share (forward pe) = slotkoers / winst per aandeel 2006.
De forward PE van bedrijven met een verlies per aandeel in 2006 worden niet meegenomen bij het berekenen. Het meerekenen voor het gemiddelde zou daarom het gemiddelde ten onrechte omlaag halen.

Gemiddeld dividendrendement: 3,41%
Dividendrendement = uitgekeerd dividend per aandeel in 2007 / slotkoers.

In bovenstaande tabel is te zien dat de waardering van ondernemingen uit de chemiesectors sterk van elkaar verschillen. Binnen de sector krijgen ICI en Lonza de hoogste waarderingen van analisten. Lage waarderingen gaan uit naar Clairant, Johnson Matthey, CIBA en DuPont . De consensus voor deze aandelen staat op houden. In vergelijking met het overzicht van 11 december 2007 valt op dat de k/w van DSM het meeste is gedaald in de afgelopen periode. Dit is te wijten aan de forse koersdaling van het aandeel, wat ook weer een hoger dividendrendement als gevolg heeft. Alleen het aandeel Johnson Matthey heeft in de afgelopen periode een hogere k/w gekregen. DuPont (als enige niet Europees bedrijf) is één van de weinige aandelen met een positief rendement. Wanneer we kijken naar de combinatie van de forward P/E’s en de dividendrendementen valt het Duitse Henkel erg op. Dit aandeel heeft de laagste koerswinstverhouding en één van de hoogste dividendrendementen van de chemiesector. Een reden hiervoor is uiteraard de forse koersdaling van het aandeel die beide ratio’s gunstig beïnvloed.