Weinig interesse voor Neways

Het electronicabedrijf Neways maakte vandaag bekend dat het voor het eerste halfjaar een winst verwacht tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. In vergelijking met de 7,8 miljoen euro die een jaar eerder in de boeken werd gezet is dit een forse winstdaling van 81%. Weinig analisten volgen het aandeel. Alleen Nederlandse experts hebben een opinie afgegeven.

Lage orderontvangst
Neways wijdt de sterke daling aan het feit er een lagere orderontvangst is. Daarnaast merkt het concern op dat het eerste halfjaar van 2007 een uitzonderlijk sterk halfjaar was en daardoor de daling groot is.

De lagere orderontvangst was met name bij de halfgeleidersector het geval. Daarnaast is door een groot project in de defensiesector sprake geweest van een tijdelijk lager activiteitenniveau. Er was vertraging opgelopen bij dit project.

Het concern meldt dat in de sectoren automotive, industriële en medische sector de orderontvangst en omzet zich per saldo naar verwachting ontwikkelen. Daarnaast worden goede operationele marges gerealiseerd aldus het concern.

Uitdagend jaar
In de presentatie aan het begin van dit jaar gaf Neways al aan dat 2008 een uitdagend jaar zou worden door het onzekere economische klimaat. Toch werd er toen gesteld dat de uitgangspositie voor de eerste paar maanden van 2008 is met een 14% hogere orderportefeuille per ultimo 2007 goed.

Weinig opinies
Relatief weinig analisten volgen het aandeel. Zelfs geen enkele buitenlandse bank volgt Neways . Op dit moment staat er 1 verkoopadvies uit daarnaast en 2 koopadviezen.

De koers van het aandeel daalt vandaag (10 juni, red.) met meer dan 17% naar aanleiding van de winstdaling. In het afgelopen jaar is de koers van het aandeel teruggelopen van bijna 15 euro tot op dit moment 9 euro.

Toekomstperspectief
Neways verwacht dat de lagere vraag naar zijn producten van tijdelijke aard zal zijn. Er worden geen voorspellingen afgegeven. Op 26 augustus zullen de halfjaarcijfers worden gepresenteerd door Neways . Dan zal ook een nadere toelichting worden gegeven op de ontwikkeling van de orderportefeuille.