F. van Lanschot minst gewaardeerd

Onder de banken wordt F. van Lanschot door de analisten het minst gewaardeerd. Het aandeel heeft van alle banken de meeste verkoopadviezen. De voornaamste oorzaak hiervan zijn de recente downgrades die het concern te verwerken kreeg van analisten. Dit naar aanleiding van de gepresenteerde halfjaarresultaten die tegenvielen.

Halfjaarresultaten
In de eerste 6 maanden van het huidige jaar zag F. van Lanschot de inkomsten dalen met 16% tot 283 miljoen euro. De bedrijfslasten daalden van 212,5 miljoen euro in H1’07 tot 203,9 miljoen euro in H1’08. De winst kwam uit op 60,2 miljoen euro, een daling van 44%.

De winst per aandeel kwam uit op 1,58 euro wat bijna een halvering is van een jaar eerder toen de wpa nog 2,80 bedroeg. Het betekent een daling van de winst per aandeel van 44%.

Door het beleggingssentiment daalden de effectenprovisies met 36%. De nettowinst kwam uit op 60,2 miljoen euro, een daling van 41%.

Commentaar voorzitter RvB
Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV : "Het eerste halfjaar van 2008 kenmerkte zich door ongekende bewegingen in de financiële markten en een inverse rentecurve. De gevolgen daarvan waren onder andere een grote terughoudendheid bij beleggers en sterke concurrentie op de spaarmarkt. Ik ben buitengewoon tevreden met de soliditeit van de bank; Van Lanschot wist als een van de weinige banken haar kapitaal intact te houden. Onze private banking-strategie heeft zich ook in deze uitdagende markt bewezen, getuige de stevige instroom van nieuwe cliënten en toevertrouwde middelen. Deze instroom zette zich in juli voort. De groei in het aantal cliënten is in juli verder opgelopen tot 3,5%. Daarnaast zagen wij in juli een instroom van ruim € 300 miljoen aan spaargelden van nieuwe relaties. Het beleggingsklimaat liet nog geen verbetering zien, waardoor het aantal effectentransacties in juli opnieuw laag lag. Onze fundingpositie is uitstekend. Eind juni was de fundingratio ruim 95%; in juli steeg deze verder naar ruim 98%.”

Waar de grote spelers ABN Amro en Ageas verwikkeld zijn in verscheidene problemen zou men verwachten dat deze klanten hun toevlucht zouden zoeken naar andere spelers op de markt zoals Van Lanschot. Deze veronderstelling is voor een deel waar te nemen in de cijfers. De instroom van private banking cliënten groeide met 2,7% en het particuliere spaarsaldi nam toe met 24%. Deze groeitrend zet zich volgens de bank voort.

Teleurstelling onder analisten
Analisten zijn van mening dat de instroom van kapitaal van de geplaagde banken ABN Amro en Ageas richting Van Lanschot nog steeds vrij laag is en zodoende niet veel indruk maakt. Daarnaast vielen de gepresenteerde cijfers de analisten tegen en mede daarom hebben verscheidene van hen het advies voor het aandeel verlaagd. Op dit moment zijn er 4 houd- en 6 verkoopadviezen afgegeven. Geen van de analisten heeft voor het aandeel een koopadvies afgegeven. Hierdoor is het aandeel het minst gewaardeerde bankaandeel onder de financials. Het krijgt de meeste verkoopadviezen en de consensus is het minst positief.